Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
 
119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-)

   Niteliği: Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa degerlerindeki önemli ölçüde ve sürekli olarak ortaya çıkan deger azalıslarının kaydedildigi hesaptır.
 
   İşleyişi: Dönem sonunda degerleme yapılırken;
               a) Menkul kıymetlerin degeri düsmüsse, ihtiyatlılık kavramı geregince degerindeki
düsme kadar karsılık ayrılır. Bunun için 654 Karsılık Giderleri Hesabı borçlandırılırken, 119 Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı alacaklandırılır.
               b) Menkul kıymetlerin degeri yükselmisse, hiçbir islem yapılmaz. Çünkü ihtiyatlılık
kavramı geregince, gelirler ancak gerçeklestikten sonra isletmenin gelirleri arasına
katılabilir.

  Örnek:  a-)İşletmenin aldığı hisse senetlerinin nominal değeri 500 TL değerindedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hisse senedinin dönem sonu değerinin 450 TL olduğu anlaşılmıştır.

             b-) İzleyen dönemde hisse senedi 500 TL ye satılmıştır.

            Çözüm a-)

 

------------------31/122009       ----------
654 Karşılık Giderleri
                  119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
500-450=50

 Borç
 50
    

Alacak

  50           Hisse senetlerinin ve ayrılan karşılığın bilançoda gösterilmesi


AKTİF ....Ticaret İşletmesi 31/12/2009 Tarihli Bilançosu PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR...................450
110 Hisse Senetleri   500

119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü
     Karşılığı(-)            50

II. DURAN VARLIKLAR.............................................


III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK...............

V. ÖZ KAYNAKLAR...............................


AKTİF TOPLAM   PASİF TOPLAM  

B 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı   (-)                                                      A        

   

  50

 

 

 

      Çözüm b-)

 

------------------.../.../200..   ----------
100 Kasa Hesabı
                       110 Hisse Senetleri
Hisse senetlerinin satılması

 Borç
 500
    

Alacak

   500


                  

 

------------------.../.../200..   ----------
119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü
     Karşılığı(-)        
                    644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
Hisse senetlerinin satılması ve karşılık iptali

 Borç
   50
    

Alacak


   50B 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı   (-)                                                      A        

   50

  50

 

 

 

                                      111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
                                      112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
                                      118 Diger Menkul Kıymetler Hesabı
                                      119 Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma