Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE MONOGRAFİ ÖRNEĞİ

   

 
    OKUYUCU İşletmesi’nin 31.12.2009 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

   

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

BORÇ KALANI

ALACAK KALANI

100

KASA

9.835.

4.490.

5.345.

101

ALINAN ÇEKLER

3.900.

1..000

2.900.

102

BANKALAR

5.200.

21.

5.179.

103

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

-

400.

400.

110

HİSSE SENETLERİ

1.100.

220.

880.

120

ALICILAR

8.900.

-

8.900.

121

ALACAK SENETLERİ

2.500.

1.350.

1.150.

127

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

920.

920.

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

450.

450.

153

TİCARİ MALLAR

11.200.

-

11.200.

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

200.

-

200.

190

DEVREDEN KDV

338.

-

338.

191

 İNDİRİLECEK KDV

713.

713.

252

BİNALAR

2.400.

-

2.400.

254

TAŞITLAR

7.500.

1..000

6.500.

255

DEMİRBAŞEŞYA

2.700.

-

2.700.

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

400.

3.280.

2.880.

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

400.

-

400.

300

BANKA KREDİLERİ

8..000

8..000

320

SATICILAR

1..000

5.500.

4.500.

321

BORÇ SENETLERİ

-

3.200.

3.200.

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

-

125.

125.

391

HESAPLANAN KDV

375.

375.

-

500

SERMAYE

15..000

15..000

549

ÖZEL FONLAR

300.

300.

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

-

13.750.

13.750.

600

YURTİÇİ SATIŞLAR

-

1.600.

1.600.

645

MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI

-

30.

30.

653

KOMİSYON GİDERLERİ

52.

-

52.

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

250.

-

250.

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

21.

21.

TOPLAM

60.354

60.354

49.785.

49.785.

    Envanter İşlemleri :

  • 31.12.2009 tarihinde, yapılan fiili kasa sayımında  TL kasasında nedeni belirlenemeyen 160 TL  fazlalığın olduğu tespit edilmiştir.
  •  31.12.2009 tarihinde, genel yönetim biriminde kullanılan binalar için %2,diğer maddi duran varlıklar için %10 oranında normal amortisman  ayrılmıştır.
  • 31.12.2009 tarihinde, yapılan fiili stok sayımında 1.200 TL maliyet bedelli ticari malın mevcut olduğu tespit edilmiştir.
  • Finansman giderlerinin tamamı kısa vadeli borçlanma giderleridir.
  • 2009 hesap dönemine ait kar veya zararı hesaplamıştır.
  • 31.12.2009 tarihli genel kesin mizanı düzenlemiştir.
  • 31.12.2009 tarihli dönem sonu bilançosu ve 01.01-31.12.2009 tarihli gelir tablosu düzenlenmiştir.

   

       ÇÖZÜM

       Monografi Yevmiye Kayıtları>>>>

       Monografi Kesin Mizanı >>>

       Monografi Dönem Sonu Bilançosu>>>>

       Monografi Gelir Tablosu>>>

      

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma