Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

ÇÖZÜMLÜ MONOGRAFİ ÖRNEĞİ 3

ABC İŞLETMESİNİN  2007DÖNEMİ SONU İTİBARİYLE GENEL GEÇİCİ MİZANI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 
HESAPLAR
TUTARLAR
KALANLAR
BORÇ 
ALACAK
BORÇ
ALACAK
100 KASA 124.896 47.442 77.454  
101 ALINAN ÇEKLER 98.377 39.678 58.699  
102 BANKALAR 59.867 21.850 38.017  
103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EM(-)   16.600   16.600
121 ALACAK SENETLERİ 156.230 102.300 53.930  
153 TİCARİ MALLAR 449.350 38.800 410.550  
254 TAŞITLAR 220.000   220.000  
255 DEMİRBAŞLAR 95.000   95.000  
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR   148.500   148.500
320 SATICILAR 90.800 367.000   276.200
500 SERMAYE   300.000   300.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR(-)   318.750   318.750
610 SATIŞTAN İADELER(-) 44.500   44.500  
642 FAİZ GELİRLERİ   89.800   89.800
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ   17.777   17.777
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR   64.780   64.780
656 KAMBİYO ZARARLARI 30.100   30.100  
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 14.400   14.400  
760 FAZ. SATIŞ VE DAĞ. GİDER. 69.707   69.707  
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 75.400   75.400  
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 44.650   44.650  
  TOPLAMLAR 1.573.277 1.573.277 1.232.407 1.232.407

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ            
1. Bankadan gelen hesap özetinde bankada 33.650 TL olduğu görülmüştür. Yapılan incelemede daha önce kesilen bir çekin bankaca ödendiği ancak kayıtlara geçmediği anlaşılmıştır. 
2. Depoda bulunan mallardan 45.000TL maliyetli malın modasının geçmesi nedeniyle değerinin düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca bu mallara %20 karşılık ayrılacaktır. 
3. Kasada 1.25TL kurundan katıylı bulunan 15.000 $ için kur düzeltmesi yapılmış ve dönemin sonu kurunun 1.33TL olduğu görülmüştür.
4. Depoda yapılan sayımda 210.000YTL değerinde mal bulunduğu tespit edilmiştir.  
   
İSTENENLER:  
*** İşletmenin dönem sonu işlemlerini muhasebeleştirerek Kar/Zararını hesaplayınız  
*** Kesin Mizan tablosunu oluşturunuz  
*** Gelir Tablosunu oluşturunuz  
*** Kapanış kaydını yapınız            

ÇÖZÜM

  1. Dönem Sonu Yevmiye Kayıtları>>>
  2. Dönem Sonu Kesin Mizanı>>>
  3. Dönem Sonu Kapanış Kaydı>>>
  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama