Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
ÇÖZÜMLÜ MONOGRAFİ ÖRNEĞİ4

   

       Ahmet CAN  01,12,2009 tarihinde Karizma TİCARET unvanı ile gerçek bir şahıs işletmesine aşağıdaki bilanço değerleriyle kurmuştur. İşletme, mal alım satım işlemlerini aralıklı envanter yöntemine göre faaliyet giderlerini de 7/A seçeneğine göre kayda alacaktır.

       Nakit........................5000 TL                                   Sermaye…………………….?
       Taşıt aracı..............3800 TL,

 1. 02,12,2009 tarihinde Güllü  Ticaret ten 2012 nolu fatura ile 1500TL+%18 KDV Tutarında ticari malı kredili almıştır.
 2. 10,12,2009 tarihinde (müşteri) Ahmet CANSEVER  e 0001 nolu fatura ile 1100 TL +%18 KDV Tutarında ticari mal peşin olarak satılmıştır.
 3. 15,12,2009 tarihinde 0025 nolu fatura ile Nermin  kırtasiyeden peşin 100 TL +%18 KDV tutarında kırtasiye malzemesi alınmıştır.
 4. 25,12,2009 tarihinde 0522 nolu fatura ile Büro set A.Ş. den işletmede kullanılmak üzere 650TL +%18 KDV tutarında peşin büro malzemeleri alınmıştır.

ENVANTER İŞLEMLERİ (31,12,2009)

 1. Mal sayımı sonucunda işletmede 800 TL lik ticari mal olduğu tespit edilmiştir.
 2. Taşıt aracına ve demirbaşa Normal Amortisman Yöntemi ne göre % 20 amortisman ayrılacaktır. Taşıt aracı ve büro malzemeleri yönetim bölümünde kullanılmaktadır.

        İSTENENLER

  • Karizma Ticaret İşletmesinin AÇILIŞ BİLANÇOSU nu düzenleyiniz
  • Açılış kaydını yapınız(muhasebe programlarında açılış fişi düzenlenecek)
  • Aralık ayı mal alış ve satışları ile giderleri yevmiye ve defter-i  kebir e aktarınız.
  • Genel Geçici Mizanı düzenleyiniz
  • Envanter işlemlerini yapınız(KDV Tahakkuk kaydı+Satışların Maliyeti+Amortisman)
  • Gider hesaplarını gelir tablosu hesaplarına yansıtınız.
  • Gelir Tablosunu düzenleyiniz
  • Sonuç hesaplarını(Gelir Tablosu hesaplarını) 690 Dönem K/Z hesabına devrediniz.
  • Kesin Mizanı düzenleyiniz
  • KAPANIŞ BİLANÇOSU nu düzenleyiniz
  • Kapanış kaydını yapınız(Ters Kayıt)
  • 1,1,2006 tarihi itibariyle yeni dönemde hesapları tekrar açınız
  • 1,1,2006 tarihi itibariyle bilançoyu düzenleyiniz.

         ÇÖZÜMLER

          Açılış Bilançosununn Düzenlenmesi

         Açılış Yevmiye Kaydının Yapılması

          Dönem içi yevmiye kayıtlarının yapılması
       
         Defteri Kebir Kayıtlarının Yapılması

         Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi
     
         Envanter İşlemlerinin Yapılması ve Kayıtları
   
          Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma