Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
                                                                    ÇÖZÜMLÜ MUHASEBE MONOGRAFİ ÖRNEĞİ

KUTMANGİL Ticaret İşletmesinin  11/06/2009 tarihli bilanço verileri aşağıdaki gibidir. 

100 Kasa                                        10.000 TL                     153 Ticari Mallar                  4.000 TL
101 Alınan Çekler                           12.000 TL                     300 Banka Kredileri              1.000 TL
102 Bankalar                                  20.000 TL                    252 Binalar                           3.000 TL
103 Verilen Çek. Ve Öd. Emir.(-)      5.000 TL                      321 Borç Senetleri               2.000 TL
121 Alacak Senetleri                       19.000 TL                    322 Borç Senetleri  Res(-)      500 TL
122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)  1.000 TL                       110 Hisse Senetleri              6.000 TL
131 Ortaklardan Alacaklar             20.000 TL                     254 Taşıtlar                       50.000 TL                    
135 Personelden Alacaklar             14.000 TL                      500  Sermaye……………………………………?
255 Demirbaşlar                             15.000 TL
257 Birikmiş Amortismanlar(-)        3.000 TL
400 Banka Kredileri(Uz.Vad)           7.000 TL
421 Borç Senetleri (Uz.Vad)            6.000 TL

İSTENENLER
1. İşletmenin Açılış Bilançosunu Düzenleyiniz   2. Açılış Yevmiye Kaydını Yapınız.
3. Defter-i Kebir(Büyük Defter) Kayıtlarını Yapınız.

ÇÖZÜM:

  1. Açılış Bilançosunun Düzenlenmesi


                             KUTMANGİL TİCARET
                              11/06/2009 TARİHLİ
AKTİF

   
İŞLETMESİNİN                      BİLANÇOSU    
                                             PASİF

I.DÖNEN VARLIKLAR               99.000

III .KISA VADELİ YAB.KAYN.         2500

100 Kasa                          10.000
101 Alınan Çekler              12.000
102 Bankalar                   20.000
103 Ver.Çek.Ö.Em(-)    5.000
110 Hisse Senetleri           6.000
121 Alacak Senetleri        19.000
122 Al.Senet.Reesk(-)  1.000
131 Ortaklardan Alack.     20.000
135 Personelden Alack.      14.000
153 Ticari Mallar               4.000

II.DURAN VARLIKLAR                65.000
252 Binalar                        3.000
254 Taşıtlar                     50.000
255 Demirbaşlar               15.000
257 Birikmiş Amort.(-)   3.000

 

AKTİF TOPLAMI                    164.000                                          

                                             

 300 Banka Kredileri                        1.000
  321 Borç Senetleri                         2.000
 322 Borç Senetleri Reeskontu(-)  500

II. UZUN VADELİ YAB.KAYNAKL.   13.000 
  400 Banka Kredileri                      7.000
  421 Borç Senetleri                        6.000

V. ÖZKAYNAKLAR                    148.500    500   Sermaye                  148.500  

 

 

 

               

PASİF TOPLAMI                          164.000                                             

 

  1. Açılış Yevmiye                 Kaydının Yapılması :

1

-----------------------------11/06/2009----------------------------

100 Kasa                                                    
101 Alınan Çekler             
102 Bankalar                  
110 Hisse Senetleri           
121 Alacak Senetleri       
131 Ortaklardan Alack.   
135 Personelden Alack.   
153 Ticari Mallar    
252 Binalar                       
254 Taşıtlar                   
255 Demirbaşlar 
322 Borç Senetleri Reeskontu(-)               

 

                               300 Banka Kredileri                       
                               321 Borç Senetleri                        

                               400 Banka kredileri                        
                               421 Borç Senetleri    
                    
103 Ver.Çekler ve Ödeme Em.(-)   
                               122 Al.Senetleri Reeskontu   (-)

                               257 Birikmiş Amortismanlar  (-)

                               500   Sermaye                

Açılış Yevmiye Kaydı

           BORÇ

     ALACAK10.000
12.000
20.000
6.000
19.000
20.000
14.000
4.000
  3.000
50.000
15.000
500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.000
2.000
7.000
6.000
5.000

  1.000
3.000
148.500

 

   Not:  

  1. 322 Borç Senetleri Reeskontu(-) hesabı bilançoda sağ tarafta yani Pasif tarafta yer almasına rağmen pasif düzenleyici hesap olduğu için (hesabın önünde eksi var) yevmiye kaydında SOL tarafa yani BORÇ tarafa kaydedilir. Normalde  hesap kodu 3 ile başlayan hesaplara ilk kayıt yevmiye defterinde ALACAK tarafına olur. Bu hesap tam tersidir.
  2. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-), 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) ve 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) bilançonun sol  yani aktif tarafında yer almasına rağmen aktif düzenleyici hesap olduğu için(önünde eksi var) yevmiye kaydında SAĞ tarafa yani ALACAK tarafına kaydedilir. Normalde 1 ve 2 ile başlayan hesaplara ilk kayıt yevmiye defterinde borç tarafına olur . Bu hesaplar tam tersidir.

  HATIRLATMA!!!!

“ BİLANÇONUN AKTİFİNDE YER ALIP ÖNÜNDE (-) EKSİ İŞARETİ OLAN HESAPLAR, YEVMİYE DEFTERİ AÇILIŞ KAYDINDA  HESAP  KODU 1 VE 2 İLE BAŞLAYAN AKTİF  HESAPLARIN YANINDA OLMAZLAR!!!!!!!”

“  BİLANÇONUN PASİFİNDE YER ALIP ÖNÜNDE (-) EKSİ İŞARETİ OLAN HESAPLAR, YEVMİYE DEFTERİ AÇILIŞ KAYDINDA  HESAP KODU 3, 4 VE 5 İLE BAŞLAYAN PASİF HESAPLARIN YANINDA OLMAZLAR!!!!

!!!!!!DEFTER-İ KEBİR KAYITLARI NI SİZ YAPIN..!!!!!

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama