Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
ÇÖZÜMLÜ MONOGRAFİ ÖRNEĞİ

   
  SERCAN Ticaret İşletmesinin 30.11.2008 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir:

NO

HESABIN ADI

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

1

100- Kasa Hs.

4.950

4.500

450

--

2

101- Alinan Çekler Hs.

2.350

2.050

300

 

3

102- Bankalar Hs.

4.100

3.500

600

--

4

103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.

1.700

1.850

--

150

5

120- Alicilar Hs.

4.100

2.800

1.300

--

6

121- Alacak Senetleri Hs.

2.800

2.400

400

--

7

126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

100

--

100

--

8

153- T.Mallar Hs.

8.160

200

7.960

--

9

180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.

150

--

150

--

10

190- Devreden KDV Hs.

600

450

150

--

11

191- Indirilecek KDV Hs.

850

850

--

--

12

254- Tasitlar Hs.    

500

--

500

--

13

255- Demirbaslar Hs.

400

--

400

--

14

257- Birikmis Amortisman Hs.

--

300

--

300

15

300- Banka Kredileri Hs.

200

360

--

160

16

320- Saticilar Hs.

3.220

3.920

--

700

17

321- Borç Senetleri Hs.

1.850

2.250

--

400

18

335- Personele Borçlar Hs.

1.750

2.050

--

300

19

360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

800

900

--

100

20

361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs.

1.200

1.350

--

150

21

391- Hesaplanan KDV Hs.

930

930

--

--

22

500- SERMAYE HS.

--

5.000

--

5.000

23

570- Geçmiş Yıllar Karları Hs.

150

150

--

--

24

600- Yurtiçi Satışlar Hs.

--

6.200

--

6.200

25

610- Satıştan İadeler Hs.

100

--

100

--

26

760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.

400

--

400

--

27

770- Genel Yönetim Giderleri Hs.

550

--

550

--

28

780- Finansman Giderleri Hs.

100

--

100

--

TOPLAM

42.010

42.010

13.460

13.460


 Sercan  isletmesi 2008 yılı Aralık ayı içinde aşağıdaki işlemleri yapmıştır.
1- 01.12.2008 tarihinde kasım ayı ücreti olan 300 TL çalışanlara ödenmiştir.
2- 02.12.2008 tarihinde 500 liralık mal, 100 liralık kısmi alacak senedi ciro edilerek, kalanı ve %18 KDV veresiye olarak alınmıştır. Satın alınan malların nakledilmesi için 50 TL +% 18  KDV nakit ödenmiştir.
3- 04.12.2008 tarihinde işyerinin Aralık-Ocak ve Şubat aylarına ait kira bedeli olan 75 TL %20 GV kesintisi yapıldıktan sonra nakit olarak ödenmiştir.
4- 06.12.2008 tarihinde,  Alici T borcunu 280 TL nakit olarak ödemiştir. Alıcı Z, borcuna karşılık isletmenin bankadaki hesabına 140 TL yatırmıştır.
5- 06.12.2008 tarihinde, vadesi gelen ve banka tarafından tahsil edilen 125 liralık alacak senedinin bedeli bankadaki kredi hesabına yatırılmıştır.
6- 07.12.2008 tarihinde, daha önce B firmasına verilen 100 liralık teminat geri alınmıştır.
7- 08.12.2008 tarihinde, kayıtlı değeri 500 TL, Birikmiş Amortismanı 100 TL olan taşıt, yenilenmek amacıyla 600 TL+%18 KDV ile çek karşılığı satılmıştır.
8- 10.12.2008 tarihinde, satıcılara olan borç için isletmede bulunan 690 TL değerli çek ciro edilmiş, ayrıca bankadan 150 TL havale yapılmıştır.
9- 11.12.2008 tarihinde, isletmenin Ar-Geç bölümünde çalısın D’ye iş seyahati nedeniyle 100 TL is avansı ödenmiştir.
10- 12.12.2008 tarihinde, isletmede kullanılmak üzere 200 TL + %18 KDV ile temizlik malzemesi alınmıştır.
11- 13.12.2008 tarihinde, is seyahatinden dönen D belgelendirdiği giderlerin toplamı 50 TL +%18 KDV'dir.
12- 15.12.2008 tarihinde, isletmedeki büro malzemelerinin tamiri için 100 TL+%18 KDV peşin ödenmiştir.
13- 16.12.2008 tarihinde, alici M. alacağını ödemediği anlaşılmış ve 250 liralık alacak için idari takip başlatılmıştır.
14- 18.12.2008 tarihinde, 2009 yili içinde kullanılması gereken defterlere tasdik yaptırılmış defterler için 50 TL +%18 KDV, noter tasdiki için 70 TL harç ödenmiştir.
15- 20.12.2008 tarihinde, 2.000 liralık mal alici Y’iye veresiye satılmıştır. KDV %18 ve veresiyedir.
16- 25.12.2008 tarihinde, kasım ayı vergi kesintisi ve sigorta primleri ödenmiştir.
17- 28.12.2008 tarihinde, alici Y borcunu vadesinden önce ödemiş, bunun karşılığı olarak 50 TL indirim yapılmıştır.
18- 30.12.2008 tarihi itibariyle isletmede çalışan personeline ait ücret bilgileri şöyledir:
Brüt ücret:  6.000 TL
SSK işveren payı:1.245
SSK isçi payı: 890
İssizlik işveren payı: 120
İssizlik isçi payı: 60
GV : 820
DV: 38
Net Ücret:4.192 
18- 31.12.2008 tarihinde KDV hesaplarına ilişkin kayıtlar yapılmıştır.

    GEREKLİ MUHASEBE KAYITLARINI YAPINIZ.

     ÇÖZÜMLER

    1- Yevmiye Defteri Kayıtlarının Yapılması
    2- Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi
    3- Envanter İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
  
4-Yansıtma İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
    5- Kesin Mizanın Düzenlenmesi
    6- Dönem Sonu Kapanış Bilançosunun Düzenlenmesi

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma