Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

   Çözümlü Monografi Örneği

    Okuyucu Anonim Şirketi 01/01/2016 tarihinde aşağıdaki değerlerle işe başlıyor:

    Kasa               25000
    Bankalar         45000
    Tic.Mallar       35000
    Taşıtlar          50000
    Sermaye             ?

    Açılış Bilançosunu düzenleyerek Açılış Yevmiye Kaydını yapınız.

    Çözüm: Okuyucu Anonim Şirketinin 1 Ocak 2016 Tarihli Açılış Bilançosunun Düzenlenmesi:

              OKUYUCU ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1.1.2016 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
AKTİF ( VARLIKLAR ) Cari Dönem PASİF(KAYNAKLAR) Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR 105.000,00 V- ÖZ KAYNAKLAR 155.000,00
  A-HAZIR DEĞERLER 70.000,00   A-ÖDENMİŞ SERMAYE 155.000,00
    1-KASA 25.000,00     1-SERMAYE 155.000,00
    3-BANKALAR 45.000,00    
  E-STOKLAR 35.000,00    
    4-TİCARİ MALLAR 35.000,00    
II- DURAN VARLIKLAR 50.000,00    
  D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 50.000,00    
    5-TAŞITLAR 50.000,00    
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 155.000,00 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 155.000,00

 
   Açılış Yevmiye Kaydının Yapılması

YEVMİYE DEFTERİ
Sirket  :  OKUYUCU ANONİM ŞİRKETİ
Dönem  :  2016
       
HESAP KODU HESAP ADI AÇIKLAMA DETAY BORÇ ALACAK
        
-01/01/2016-
     
100 KASA     25.000,00  
100.01 TL KASASI   25.000,00    
100.01.0001 Merkez TL Kasası 01/01-Açılış Yevmiye Kaydı 25.000,00    
102 BANKALAR     45.000,00  
102.02 İŞBANKASI 01/01-Açılış Yevmiye Kaydı 45.000,00    
153 TİCARİ MALLAR     35.000,00  
153.01 Stoklar   35.000,00    
153.01.0001 Ticari Mal Stokları 01/01-Açılış Yevmiye Kaydı 35.000,00    
254 TAŞITLAR     50.000,00  
254.01 BİNEK ARAÇLAR 01/01-Açılış Yevmiye Kaydı 50.000,00    
500 SERMAYE       155.000,00
500.01 Esas Sermaye   155.000,00    
500.01.0001 Metin Okuyucu 01/01-Açılış Yevmiye Kaydı 155.000,00    
Fiş Açıklama : Açılış yevmiye kaydı
TOPLAM       155.000,00 155.000,00

 

  Şirketin Ocak ayı mali işlemleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

  2 Ocak: Şirketin İşbankası'ndaki hesabına 10000 TL yatırılmıştır.

          -- 02/01/2016--
DETAY
BORÇ
ALACAK
102 BANKALAR     10.000,00  
102.02 İŞBANKASI 02/01-455 İşbankasından Çekilen 10.000,00    
100 KASA       10.000,00
100.01 TL KASASI   10.000,00    
100.01.0001 Merkez TL Kasası 02/01-455 İşbankasından Çekilen 10.000,00    

15 Ocak: Şirket, Okumuş Ticaret İşletmesinden 5000 TL lik ticari malı 3 ay vadeli veresiye olarak satın almıştır. % 18 KDV Hariçtir.

        -15/01/2016- DETAY BORÇ ALACAK
153 TİCARİ MALLAR     5.000,00  
153.01 Ticari Mal Stokları   5.000,00    
153.01.0001 Ticari Mal Stokları   5.000,00    
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ   900,00  
191.01 %1 İNDİRİLECEK KDV 900,00    
191.01.0018 %18 lik Bu Döneme Ait İndirilecek KDV 900,00    
320 SATICILAR     5.900,00
320.01 Okumuş Ticaret 15/01-4778 Ticari mal alışı 5.900,00    

 

Sonraki Sayfa

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma