Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

 MONOGRAFİ 2 KESİN MİZANI

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

BORÇ KALANI

ALACAK KALANI

100

KASA

9.995.

4.490.

5.505.

 

101

ALINAN ÇEKLER

3.900.

1..000

2.900.

 

102

BANKALAR

5.200.

21.

5.179.

 

103

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

-

400.

 

400.

110

HİSSE SENETLERİ

1.100.

220.

880.

 

120

ALICILAR

8.900.

-

8.900.

 

121

ALACAK SENETLERİ

2.500.

1.350.

1.150.

 

127

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

920.

 

920.

 

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

450.

 

450.

 

153

TİCARİ MALLAR

11.200.

10.000

1.200.

 

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

200.

-

200.

 

190

DEVREDEN KDV

338.

-

338.

 

191

 İNDİRİLECEK KDV

713.

713.

 

 

252

BİNALAR

2.400.

-

2.400.

 

254

TAŞITLAR

7.500.

1..000

6.500.

 

255

DEMİRBAŞEŞYA

2.700.

-

2.700.

 

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

400.

4.248

 

3.848.

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

400.

-

400.

 

300

BANKA KREDİLERİ

 

8..000

 

8..000

320

SATICILAR

1..000

5.500.

 

4.500.

321

BORÇ SENETLERİ

-

3.200.

 

3.200.

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

-

125.

 

125.

391

HESAPLANAN KDV

375.

375.

 

-

397

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

-

160.

 

160.

500

SERMAYE

 

15..000

 

15..000

549

ÖZEL FONLAR

 

300.

 

300.

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

-

13.750.

 

13.750.

591

DÖNEM NET ZARARI

9.661

-

9.661

 

600

YURTİÇİ SATIŞLAR

1.600

1.600.

-

-

621

SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ

10..000

10..000

-

-

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1.218

1.218

-

-

645

MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI

30

30.

-

-

653

KOMİSYON GİDERLERİ

52.

52

-

-

660

KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

21.

21.

-

-

690

DÖNEM KARI VEYA  ZARARI

11.291

11.291

-

-

692

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

9.661

9.661

-

-

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1.218.

1.218

-

-

771

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA

1.410.

1.410.

-

-

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

21.

21

-.

 

781

FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA

21.

21.

-

-

 

TOPLAM

106.395

106.395

49.283

49.283

Monografiler

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama