Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
MONOGRAFİ GEÇİCİ MİZANI

  

NO

HESABIN ADI

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

1

100- Kasa Hs.

7.672

5.767

1.905

--

2

101- Alınan Çekler Hs.

3.058

2.740

318

 

3

102- Bankalar Hs.

4.240

3.650

590

--

4

103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.

1.700

1.850

--

150

5

120- Alıcılar Hs.

6.460

5.830

630

--

6

121- Alacak Senetleri Hs.

2.800

2.625

175

--

7

126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

100

100

--

--

8

128- Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

250

--

250

--

9

153- T.Mallar Hs.

8.710

200

8.510

--

10

180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.

150

--

150

--

11

190- Devreden KDV Hs.

600

600

--

--

12

191- İndirilecek KDV Hs.

1.021

1.021

--

--

13

195- İş Avansları Hs.

100

100

--

--

14

254- Taşıtlar Hs.    

500

500

--

--

15

255- Demirbaşlar Hs.

400

--

400

--

16

257- Birikmiş Amortisman Hs.

100

300

--

200

17

280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs.

170

--

170

--

18

300- Banka Kredileri Hs.

325

360

--

35

19

320- Satıcılar Hs.

4.060

4.410

--

350

20

321- Borç Senetleri Hs.

1.850

2.250

--

400

21

335- Personele Borçlar Hs.

2.050

6242

--

4192

22

360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

900

1896

--

996

23

361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs.

1.350

3665

--

2315

24

391- Hesaplanan KDV Hs.

1.398

1.398

--

--

25

500- SERMAYE HS.

--

5.000

--

5.000

26

549- Özel Fonlar Hs..

--

200

--

200

27

570- Geçmiş Yıllar Karları Hs.

150

150

--

--

28

600- Yurtiçi Satışlar Hs.

--

8.200

--

8.200

29

610- Satıştan İadeler Hs.

100

--

100

--

30

611- Satış Iskontoları Hs.

50

--

50

--

31

750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hs.

50

--

50

--

32

760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.

400

--

400

--

33

770- Genel Yönetim Giderleri Hs.

8240

--

8240

--

34

780- Finansman Giderleri Hs.

100

--

100

--

TOPLAM

59.054

59.054

22.038

22.038

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma