Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Anonim Şirketin Kayıtları

      1. Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları

             a. Ani Kuruluş Kayıtları:(Megep sitesinden alınmıştır)

       Örnek: Can Gıda Temizlik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 5 kurucu ortak tarafından ani şekilde kurulacaktır. Ortaklar ve payları ise şöyledir

;

      Şirketin toplam sermayesi 200.000YTL olarak belirlenmiş her ortak payına düşen sermaye miktarının tamamını 3 yıl içinde ödemeyi taahhüt etmiştir. Yapılan işlemler sırasıyla şöyledir;
1. 02.01.2006’da ana sözleşme notere onaylatılmıştır. 300 YTL onay ücreti ve 54 YTL KDV olmak üzere toplam 354 YTL ortak Semra Bulut tarafından ödenmiştir.
2. 05.01.2006’da sermayenin %004’ü olarak 80YTL ortak Semra Bulut tarafından Rekabet Kurumu adına T.C.Ziraat Bankasına 4567 nu’lu dekont ile yatırılmıştır.
3. Ortaklar 15.01.2006’da sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt ederek, sermaye taahhütlerinin ¼ ‘ünü nakit olarak ödemiştir.
4. 16.01.2006 tarihinde kuruluş için gerekli belgeler hazırlanarak ticaret siciline tescil için başvurulmuştur. Tescil ücreti olarak 700,00 YTL ortak Semra Bulut tarafından ödenmiştir.
5. 17.01.2006’da yasal defter ve belgelerin temini için % 18 KDV hariç 400 YTL. Semra Bulut tarafından ödenmiştir.

      Anonim şirketin sermaye taahhüt kaydı şöyle yapılır:

                                                                       Sermaye Taahhüt Kaydı

 

------------------ 02.01.2006       ----------
 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.(-)
501.01 Semra Bulut
501.02 Sevim Akdoğan
501.03 Ayfer Can
501.04 Aslı Soylu
501.05 Bahar Benli

           500 SERMAYE HS
              500.01 Semra Bulut
              500.02 Sevim Akdoğan
              500.03 Ayfer Can
              500.04 Aslı Soylu
              500.05 Bahar Benli
Kurucu ortakların sermaye taahhüt kaydı

 Borç

40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

  Alacak


     

 40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00


   Noter Tasdik Ücreti Kaydı

 

------------------    02.01.2006     ----------
  262 KURULUŞ VE ÖRGÜT.GİD.H.
  191 İNDİRİLECEK KDV HS.
               331 ORTAK.BORÇLAR HS.
                  331.01 Semra Bulut    354
   Noter tasdik ücreti

 Borç
300,00
  54,00

  Alacak


     354

Sermayenin %004’nün Rekabet Kurumu’na ödenmesi:

 

------------------    02.01.2006     ----------
  262 KURULUŞ VE ÖRGÜT.GİD.H.
 
               331 ORTAK.BORÇLAR HS.
                  331.01 Semra Bulut    80
Rekabet kuruluna ödenen

 Borç
   80

  Alacak


  80

Ortakların sermaye taahhütlerinin ¼ ‘ünü ödemeleri:

 

------------------    15.01.2006     ----------
 100 KASA HESABI
              501 ÖDENMEMİŞ SER. HS.(-)
                     501.01Semra Bulut
                     501.01 Sevim Akdoğan
                     501.01 Ayfer Can
                     501.01 Aslı Soylu
                     501.01 Bahar Benli
Ortak. sermaye taahhütlerinin ¼ ‘ünüödemesi

 Borç
  50.000

  Alacak

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Sicil Masrafının Ödenmesi

 

------------------    15.01.2006     ----------
  262 KURULUŞ VE ÖRGÜT.GİD.H.

               331 ORTAK.BORÇLAR HS.
                  331.01 Semra Bulut    354
   Sicil masrafı kaydı

 Borç
   700

  Alacak


 700

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama