Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

    Sermayesi paylara bölünmüş ve ortaklarından bir veya birkaçının şirket alacaklılarına karşı bir kolektif şirket ortağı, diğerlerinin bir anonim şirketi ortağı gibi sorumlu olduğu şirket türüdür. Adi komandit şirketinde olduğu gibi komandite ortakların sorumluluğu
sınırsız, komanditer ortaklarınki ise koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Bu şirketlerde sorumluluğu sınırlı ortaklar için sermaye şirketlerindeki hükümler uygulanır. Uygulamada bu şirket türü yoktur.

     Sermaye Şirketlerinde Sözleşme Hazırlama

   Söz uçar yazı kalır, hatırda kalmaz satırda kalır, en silik yazı en güçlü hafızadan muteberdir(itibarlıdır) Ticari hayatta işlemlerin yazılı anlaşma ile yerine getirilmesi yasal gerekliliktir. Sözleşme iki taraf arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Şirketler de ortaklık olduğundan birçok kişinin aralarında yaptıkları yazılı anlaşmaya şirket
sözleşmesi denir. Şirket sözleşmesin bazen ana sözleşme olarak da anılır. Ana sözleşme şirketfaaliyetlerinin ne şekilde,
nasıl ve hangi koşullarda yürütüleceğine dair ışık tutacaktır.
Yasal problemlerde ilk bakılacak yer ana sözleşmedir. Günümüzde çıkan anlaşmazlıkların birçoğu sağlam sözleşme yapılmadığından
ortaya çıkmaktadır.
        “Eşeğini sağlam kazığa bağla da ipi koparsa kopsun” diyen atasözümüz, sağlam hareket etmenin önemine dikkat çekmektedir. Bu nedenle daha dikkatli ve araştırılarak hazırlanmalıdır.

    Türk ticaret kanuna göre sözleşmede aşağıdaki konulara mutlaka yer verilmelidir:
 Ticaret odasından sorgulanan şirketin unvanı,
 Kurucuların adı, soyadı, ikametgâh adresleri ve uyrukları,
 Şirketin amacı, faaliyet konusu, süresi, şirket merkezi ve şubelerinin adresleri,
 Sermayesinin tutarı, kaç paya ayrıldığı, payların değeri, şirkete ödenme şekli ve şartları,
 Yönetim organlarının seçim şartları ve görevleri,
 Genel kurul toplantılarının ve ilanların ne şekilde yapılacağı,
 Kârın dağıtım şekli, hesap dönemi, yedek akçelerin ayrılması,
 Ortakların sermaye taahhütleri, kimlik numaraları varsa yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin vergi numaraları belirtilmelidir. (yabancı dilde kelimelere yer verilmemelidir.)

    

   

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama