Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Limitet Şirketler

     Tanımı: Genellikle sermayesi az olan küçük ölçekli işletmeler limitet olarak kurulurlar. Şirketin en önemli özelliklerinden birisi de halka kapalı olmasıdır. Bu nedenle çok yakınakrabalar arasında kurulur.
    
    İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan, esas sermayesi belirlenmiş şirketlere limitet şirket denir. İşleyiş kuralları açısından anonim şirketlere benzediğinden Türk Ticaret Kanunda limitet şirketler için açıklanmayan durumlar için anonim şirketlerdeki kurallar geçerlidir.

     Özellikleri:

 Kurucu ortak sayısı en az iki, en çok 50 kişidir.
 Sermayesi en az 5.000,00YTL olup 1 pay 25,00 TL’dır.
 En az bir müdür tarafından yönetilirler.
 20'den az ortaklıysa her yıl genel kurul zorunluluğu yoktur.
 Sigortacılık yapamazlar. (sigorta acenteliği hariç)
 Bankacılık, Factoring,varlık yönetimi, finansal kiralama, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım şirketi olarak kurulamazlar.
 Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar,
 Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa Müdür Mali Müşavir olmak zorundadır.
 Ortak sayısı yirmiden fazla olan limitet şirketler için denetçi zorunludur.
 Kuruluşta taahhüt edilen sermayenin 1/4’ünün en geç 3 ay içerisinde, kalanının da 3 yıl içerisinde ödenmelidir.

    Limitet Şirketlerin Yönetimi ile İlgili Organları
    Limitet şirketlerde yönetim organları şunlardır:
 Müdürler
 Genel Kurul
 Denetçiler

    

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama