Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Sürekli Envanter Yöntemi Örneği

Okuyucu Ticaret İşletmesinin Mayıs 2016 dönemine ilişkin ticari mal hareketleri aşağıdaki gibidir. Sürekli Envanter Yöntemine göre kayıt yapılmaktadır. Gerekli yevmiye kayıtlarını yapınız.

05,05,2016: Tanesi 10 TL den 20 adet kazak alınmıştır(% 18 KDV Hariç). Bedeli peşin ödenmiştir.

No   05/05/2016   Borç Alacak
  153 Ticari Mallar Hesabı 200  
191 İndirilecek KDV Hesabı 36  
  100 Kasa   236
10TLX20adet=200 TL    

07,05,2016: Tanesi 15 TL den 10 adet kazak satılmıştır(% 18 KDV Hariç). Bedeli peşin tahsil edilmiştir.

No   07/05/2016   Borç Alacak
  100 Kasa 177  
600 Yurt İçi Satışlar
  150
  391 Hesaplanan KDV   27
15 TLX10 Adet=150 TL    
No   07/05/2016   Borç Alacak
  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 100  
     
    100 Kasa   100
10 TLX10 Adet=100 TL    

 Örneği inceleyecek olursak, tanesi 15 TL den sattığımız kazakların maliyeti(geliş fiyatı) 10 TLX10 adet=100 TL dir.  Sürekli envanter yönteminde her satış kaydı ile birlikte bir de maliyet kaydı yapıldığından 7 Mayıs tarihinde maliyet kaydı da yapılmıştır.

Muhasebe Soruları

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama