Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Tahsilat Makbuzu ve Muhasebeleşirilmesi

     Örnek 1: İşletmemiz UZAY Ticaret, 08/01/20... tarihinde müşterisi OKUYUCU Ticaret'ten Nakit tahsil etmiştir.  UZAY Ticaret İşletmesi tahsilatı neticesinde tahsilat makbuzu düzenlemiş, aslını  OKUYUCU Ticaret İşletmesine vermiştir.

UZAY TİCARET

Kartal V.D. 41755495689

tahsilat makbuzu muhasebeleştirmeYurt Mah. 6.Sok.    

 Kartal İstanbul


TAHSİLAT MAKBUZU

Tarih: 08/01/…

tahsilat makbuzunun muhasebeleştirilmesi
No: 256

SAYIN:  OKUYUCU TİCARET    Şişli İstanbul

                                           Mecidiyeköy V.D.25688976358

Merkez Kasanızdan yapılan  800 TL (Sekizyüz Türk Lirası) ödeme Hesabınaza Alacak Kaydedilmiştir.

 

      Makbuzun Muhasebeleştirilmesi: Firmamız Müşterisinden olan alacağını nakit tahsil ettiğinden Kasa Hesabında artış olmuş ve bu hesap borçlandırılmıştır. Müşterisinin borcu , ödeme yaptığı kadar azalacağından 120 Alıcılar hesabı alacaklandırılmıştır.
    
     Firmamız UZAY Ticaret İşletmesinin Yapması Gereken Muhasebe Kaydı:

No   08/01/20..   Detay Borç Alacak
  100 Kasa   800,00  
  120 Alıcılar       800,00
  120.01 Okuyucu Ticaret 800    
256 nolu tahsilat makbuzu Okuyucu Tic      

 

   Örnek 2: İşletmemiz VENÜS Ticaret, 10/01/20... tarihinde RIDVAN KAR Ticaret İşletmesine olan borcunun 255 TL sini nakit ödüyor. RIDVAN KAR Ticaret İşletmesi tahsilatı neticesinde Tahsilat Makbuzu düzenlemiş olup, makbuzun aslını Firmamız VENÜS Ticaret İşletmesine vermiştir.

RIDVAN KAR TİCARET

tahsilat makbuzuŞişli İstanbul Mecidiyeköy V.D.25688976358

TAHSİLAT MAKBUZU

Tarih: 10/01/…

tahsilat makbuzu
No: 326

SAYIN:  VENÜS TİCARET    BAKIRKÖY İstanbul

                                           Bakırköy V.D.256789976358

Merkez Kasanızdan yapılan  255 TL (İkiyüz Elli Beş Türk Lirası) ödeme Hesabınaza Alacak Kaydedilmiştir.

   Makbuzun Muhasebeleştirilmesi: Firmamız VENÜS Ticaret ödeme yaptığı için kasa hesabında azalış olmuş, dolayısıyla Kasa hesabı alacaklandırılmıştır. Satıcılara olan borcumuz azaldığı için ilgili hesap borçlandırılmıştır.

   Firmamız VENÜS Ticaret İşletmesinin Yapması Gereken Muhasebe Kaydı:

No   10/01/20..   Detay Borç Alacak
  320 Satıcılar   255,00  
  320.01 Venüs Ticaret
      255,00    
  100 Kasa Hesabı 255,00   255,00
326 Nolu Tahsilat makbuzu ile Rıdvan Ticaret      

 

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama