Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Tediye Makbuzunun Muhasebeleştirilmesi

 Örnek: 05/01/20.. tarihinde firmamız VATAN BİLİŞİM,  OKUYUCU İşletmesinden 5000 TL lik ticari mal almıştır. % 18 KDV Hariçtir.  KDV Tutarını nakit ödemiştir. Kalanını 3 ay içinde ödeyecektir.
  Firmamız ödeme yaptığının ispat edilmesi için Tediye Makbuzu düzenlemiş, makbuzun aslını Ertuğrul Ticaret İşletmesine vermiştir.

Çözüm:   Firmamız , OKUYUCU Ticaret İşletmesine 5000x0,18=900 TL ödeme yaptığı için  tediye makbuzunu 900 TL olarak düzenlemiştir.

VATAN BİLİŞİM

vZeytinburnu V.D. 12345678901

Silah Mah.Kanıt Sok.No.1       Z.Burnu İstanbul

TEDİYE MAKBUZU

(Merkez Kasa)

 

Tarih: 05/01/…

 

SAYIN: OKUYUCU Ticaret İşletmesi      Beyoğlu İstanbul

                                             Beyoğlu V.D. 41755492658

NAKİT ÖDEMENİZ HESABINIZA 900 TL (Dokuzyüz Türk Lirası)ALACAK YAZILMIŞTIR.

Tediye Makbuzu Yevmiye Kaydı: Aşağıdaki yevmiye kaydı incelendiğinde firmamız, satın aldığı ticari malın KDV tutarı kadar olan kısmını (900 TL) nakit olarak ödediği için 100 Kasa hesabından 900 TL lik çıkış olmuştur.

No   05/01/20..     Borç Alacak
  153 Ticari Mallar   5000,00  
191 İndirilecek KDV   900,00  
  100 Kasa       900,00
  320 Satıcılar       5000,00

Örnek 2: JOKER Ticaret işletmesi, Tosyalı Ticaret İşletmesinden aldığı mal bedelinden kalan 1000 TL  borcunu, 15.01.20.. tarihinde nakit olarak Tediye Makbuzu düzenleyerek ödemiştir. Tediye Makbuzunu düzenleyelim.

Çözüm:

tediye makbuzuJOKER TİCARET
Zeytinburnu V.D.         12345678901
Silah Mah.Kanıt Sok.No.1     
  Z.Burnu İstanbul                       TEDİYE MAKBUZU

   (Merkez Kasa)

 

Tarih:05/01/20..

tediye makbuzu

SAYIN:  Tosyalı Ticaret İşletmesi        Beyoğlu İstanbul

                                             Beyoğlu V.D. 41755492658

NAKİT ÖDEMENİZ HESABINIZA 1000TL (BinTürk Lirası)ALACAK YAZILMIŞTIR.

 

No   05/01/20..   Detay Borç Alacak
  320 Satıcılar  
1000
 
320.01  Tosyalı Ticaret İşletmesi  1000    
  100 Kasa      
1000
Tosyalı Ticaret İşletmesine ödeme      

      Uygulamada işletmeler Tahsilat veya Tediye Makbuzunun bir tanesini düzenlerler. Bir firma için tahsilat ifade eden olay. diğer firma için tediye işlemini ifade eder.

      Bir işletme, gerçek bir kişiye mal veya hizmet satmış, karşılığında nakit, çek, senet vb almış ise Tahsilat Makbuzunu işletme düzenler. Gerçek kişiler tediye makbuzu düzenleyemeyeceği için, işletme tahsilat makbuzunu düzenleyip imzalar. Aslını müşterisine verir.

      Mal veya hizmet tesliminde iki taraf da şirket statüsünde ise Firmalardan bir tanesi tahsilat veya tediye makbuzunu düzenler.  Bir firma için tahsilat ifade eden tahsilat makbuzu, karşı firma için ödeme makbuzu ifade eder.

     Muhasebe Soruları

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama