Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

ÜCRET BORDOSU MUHASEBE KAYDI ÖRNEĞİ

Örnek: OKUYUCULAR İşletmesinde çalışan ve aylık brüt 729 TL alan bekar bir işçinin net ücretini hesaplayınız. Ücret
bordrosunu düzenleyiniz. Gerekli yevmiye kayıtlarını yapınız.

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)

 

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

729,00 TL

621,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

102,06 TL

86,94 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

7,29 TL

6,21 TL

Gelir Vergisi Matrahı

619,65 TL

527,85 TL

Gelir Vergisi

92,95 TL

79,18 TL

Damga Vergisi

4,81 TL

4,10 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz) *

54,68 TL

54,68 TL

Net Ele Geçen

576,57 TL

499,25 TL

 

SSK İşveren Primi   :  729*0,20=145,80 (İşyeri Tehlike Sınıfı 2 dir

                              SSK İşveren İşsizlik Primi   :  729*0,02=14,58

 

           BORÇ

         ALACAK

---------------------31/1/2010-------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri*

770 01 Brüt Ücret                         : 729
770 02 SSK İşveren Primi             : 145,80
770 03 SSK İşveren İşsizlik Primi :  14,58
136 Diğer Çeşitli Alacaklar

 

                             360 Ödenecek Vergiler ve Fonlar
                             360 01 Gelir Vergisi    : 92,95
                             360 02 Damga Vergisi :   4,81
                             361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kesint.
                             361 01 SSK İşçi            : 102,06
                             361 02 SSK İşçi işsizlik: 7,29
                             361 03 SSK İşveren pri : 145,80
                             361 04 SSK İşveren İş:    14,58
                             335 Personele Borçlar
                             335.01 Rıdvan OKUYUCU  576 57
Ocak 2010 Ücret bordrosu tahakkuk kaydı

----------------------5/02/2010--------------------
335 Personele Borçlar
01 Rıdvan OKUYUCU

 

                              100 Kasa

 Rıdvan OKUYUCU Ocak ayı ücreti ödeme kaydı
---------------------15/02/2010-------------------------
361 Ödenecek Sos.Güvenlik Kesint.
361 01 SSK İşçi            : 102,06
361 02 SSK İşçi işsizlik: 7,29
361 03 SSK İşveren pri : 145,80
361 04 SSK İşveren İş:    14,58
                       100 Kasa
Aylık Prim ve Hizmet belgesi mukabili sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi kaydı

---------------------26/02/2010-----------------------
360 Ödenecek Vergiler ve Fonlar
360 01 Gelir Vergisi    : 92,95
360 02 Damga Vergisi :   4,81
                        136 Diğer Çeşitli Alacaklar
                        100 Kasa

 Muhtasar beyanname ile ödenen işçi gelir ve damga vergisi stopajı889,38
54,68
576,57

269,73

97,76

97,76


269,73
576,57
576,57269,73

54,68
43,08

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama