Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

                  103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-)

  Niteliği: Mal veya hizmet alımları sonucunda düzenlenen (keside edilen) çeklerin, ödeme emirlerinin izlendigi hesaptır. Hesap eksi karakterli bir hesap olup, 102 Bankalar Hesabını düzenleyici bir hesaptır.

  İşleyişi: Çek düzenlenip verildiğinde bu hesaba alacak, çek bedelinin ilgili kişiye bankadaki hesabımızdan ödendiğinin anlaşılması üzerine ise bu hesaba borç kaydedilir.

B   103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)     A        

   Azalışlar(-)

  İlk Kayıt
  Artışlar(+)

 

 

 


    103 Verilen çekler ve ödeme emirleri Pasif Düzenleyici bir hesaptır. Yani kendinden önceki hesabı düzenler. Onun için hesabın önünde (-)  işareti  yer alır. Çek düzenlenip verildiğinde bankadaki mevduatımızda dolaylı olarak bir azalma olacağından (-) gösterilmiştir.

   100 Kasa hesabının kodu 1 ile başladığı için bilançonun aktifinde yani sol tarafında yer alır. Bilançonun aktifinde yani varlıklar bölümündeki hesaplara ilk kayıt hesabın borcuna yapılırdı. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı da aktifte yer alır fakat hesabın önünde (-) olduğu için ilk kayıt tam tersi Alacağa yapılır. Azalışlar için ise hesap borçlandırılır.

    Örnek:
    a) İsletme, 01.07.2009 tarihinde 200 TL.+ % 18 KDV tutarında mal almıs, karsılıgında çek keside etmistir(Çek düzenleyip vermiştir) 01/07/2009 tarihinde ise bankalar hesabının durumu aşağıdaki gibidir.
   b) İşletme tarafından satıcıya verilen çekin bankadaki hesabımızdan ödendiği ay sonu hesap özetinden anlaşılıyor.

B            102 Bankalar Hesabı        A        

   5000

  

 

 

 

   Çözüm a-)

 

------------------01/07/2009          ----------
153 Ticari Mallar
191 İndirilecek KDV
                       103 Verilen Çekler ve Ödeme
                             Emirleri Hesabı(-)

 Borç
  200
    36
    

Alacak


     236


B    103 Verilen Çekler....(-) A        

  

  236

 

 

 


                       Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının bilançoda gösterilmesi:


AKTİF(VARLIKLAR) .... Ticaret İşletmesi 01/07/2009 Tarihli Bilançosu PASİF(KAYNAKLAR)


I. DÖNEN VARLIKLAR..................... 4764
102 Bankalar................5000
103 Verilen Çekler(-) 236

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.........xx.xx

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK..........xxxx

V. ÖZ KAYNAKLAR.................................xxxxx
Sermaye Hesabı...................xxxx

AKTİF TOPLAM   PASİF TOPLAM xxxxx

  Çözüm

 

------------------31/07/2009          ----------
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
                       102 Bankalar
Verilen Çekin bankadan ödendiğinin anlaşılması

 Borç
  236
    

Alacak

  236
    


B    103 Verilen Çekler....(-) A        

    236

  236

 

 

 


                    Ay sonunda (31/07/2009) verilen çek hesabı kapatılmış, karşılığında bankadaki hesabımızda azalma olmuştur.  
                  
AKTİF(VARLIKLAR) .... Ticaret İşletmesi 01/07/2009 Tarihli Bilançosu PASİF(KAYNAKLAR)


I. DÖNEN VARLIKLAR..................... 4764
102 Bankalar...........................4764
103 Verilen Çekler....(-).............0


III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.........xx.xx

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK..........xxxx

V. ÖZ KAYNAKLAR.................................xxxxx
Sermaye Hesabı...................xxxx

AKTİF TOPLAM   PASİF TOPLAM xxxxx                                                                         102 Bankalar Hesabı
                                                                108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

                                                                           Hesapların Anlatımı

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama