Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

BONO NASIL DÜZENLENİR?

   Bono, borçlu tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen bir kıymetli evraktır. Emre Muharrer Senet de denilmektedir. Bir borç alacak ilişkisinde, borçlunun borcunu dolayısıyla alacaklının da alacağını gösterir. Bono borçlu tarafından veya alacaklı tarafından düzenlenebilir. Bono metnine borçlu k  işi imza attıktan sonra bono(senet) lehdar(alacaklı) da kalır. Borçlu, senedin vadesi geldiğinde alacaklıya bedeli öder ve senedi alır ve/veya yırtar. Eğer alacaklı olan firma ise senet bedeli borçlu tarafından ödendikten sonra senet üzerine ödendi kaşesi vurur ve senedi borçlu kişiye verir.

  Bono Düzenleme Örneği:

   11 Haziran 2016 tarihinde Metin OKUYUCU,  Menderes OKÇU'ya 60000 TL lik KDV Dahil mal satmıştır. Menderes OKÇU, mal bedel bedelinin 10000 TL sini nakit ödemiş, kalanı için ise 11 Eylül 2016 vadeli senet düzenleyip vermiştir.

   Bu örneğe göre senedi(bono) düzenleyelim.

  senedin şekli

Senet Bedelinin Tahsil Edilmesi: Senedin vadesi geldiğinde, borçlu kişi borcunu alacaklı olan kişi veya kuruma öder. Tahsil eden firma ise tahsilat makbuzu düzenleyerek makbuzun aslını  parayı ödeyen kişiye verir.

tahsilat makbuzu

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Belgeler

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016