Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

İrsaliyeli Fatura

     Tanımı: Bir malın sevki halinde düzenlenen ve fatura ve sevk irsaliyesinin birlikte düzenlenme zorunluluğunu ortadan kaldıran ticari belgedir. İrsaliyeli faturanın düzenlenmesi dolayısıyla ayrıca fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmez.

   
    Şekli: İrsaliyeli faturada şu bilgiler bulunur:

    İrsaliyeli fatura ibaresi,
    Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
    İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
    Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
    Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
    İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
    İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
    İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası,
    Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler.
    Ayrıca düzenlenen irsaliyeli faturalarda katma değer vergisi (KDV) oranı ve tutarı yer alması gerekir. Bu bilgilerin eksik olması      hâlinde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

İrsaliyeli Faturanın Şekli

irsaliyelifatura

Günlük Hayatta Kullanılan Boş İrsaliyeli Fatura Örnekleri

irsaliyeli fatura örneği

 

İrsaliyeli Fatura Örnekleri

    Düzeni: İrsaliyeli fatura tüm irsaliyeler gibi en az biri asıl diğerleri nüsha olmak üzere 3 nüsha düzenlenmesi gerekir. 3 nüsha düzenlenmeyen irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

    Mükellefler; faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilirler.

     Malı satan mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir.

     İrsaliyeli fatura, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerindebastırılacaktır. Bunlarla birlikte, irsaliyeli faturanın altında “bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi bulunmalıdır.

   Satıcının irsaliyeli fatura düzenlemiş olması durumunda, malın taşınması veya taşıttırılmasında yeniden bir taşıma irsaliyesi düzenlemesine gerek yoktur,

     İrsaliyeli fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli faturaları temin etmeleri (anlaşmalı matbaalara bastırarak) gerekmektedir. Uygulamaya ise hesap döneminin başında geçilmesi gerekir. Dönem içinde irsaliyeli fatura uygulamasına geçmek mümkün değildir.İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir.

   İrsaliyeli Fatura Basımı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İrsaliyeli fatura basan matbaalar, maliye ile anlaşmalı olmak zorundadır.

Şirketler için:

1. Vergi Levhası Fotokopisi,

2. İmza sirküleri

3. Son aya ait tahakkuk fişi.

Şahıs firmaları için:

1. Nüfus cüzdan fotokopisi,

2. Vergi Levhası Fotokopisi,

3. Son aya ait tahakkuk fişi.

 

                                       İrsaliyeli Faturanın düzenlenmesi ile ilgili örnek için tıklayın-->>>>>>>

 

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016