Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME ÖRNEĞİ

      Mükellef Necip Yıldız Atatürk Caddesi Nu:35 Göztepe/İstanbul adresinde Yıldız Ticaret adı ile halı ticareti yapmaktadır. Necip Yıldız ikinci sınıf tacirdir.
     Necip Yıldız Kimlik Bilgileri:
   T.C Kimlik Nu: 58126577888
   Vergi Kimlik Nu: 6740002365
   Doğum Tarihi: 18/04/1963
   Baba Adı: Salih
   Ana Adı :Saliha
   Doğum Yeri: Düzce
   Medeni Hali: Bekar
   İkametgah Adresi:
   Fatih Caddesi Akay Apt. Nu:15 D:6 Üsküdar/İstanbul
   Tel.Nu: 216 333 33 33 (İş yeri)
   Tel Nu: 216 211 11 11 (Ev)
   Vergi Dairesi: Göztepe
   Bağ-Kur Nu: 4160523455
   Necip Yıldız’ın 31/12/2005 tarihli işletme hesabı özet bilgileri aşağıdaki gibidir:
   Dönembaşı Mal Mevcudu Tutarı …………………………12.000 YTL
   Dönem İçi Mal Alış Tutarı………………………………...25.000 YTL
   Dönem İçi Giderler Tutarı…………………………………..3.500 YTL
   Dönem İçi Mal Satış Tutarı………………………………..38.000 YTL
   Dönem Sonu Mal Mevcudu………………………………..15.000 YTL
 Mükellef 1.500 YTL Bağ-Kur primi ödemiştir.
 2006 yılında ödediği mahsubu gereken Geçici Vergi tutarı 1.200 YTL’dır. Mükellefin başka bir geliri yoktur.

   Beyannameyi imzalayan SMMM Aydın Özdemir T.C.Kimlik Nu: 57344166771
   Vergi Kimlik Nu: 6750027762
   Mükellef Necip Yıldız’ın 2005 yılı ticari kazancını hesaplayarak Yıllık Gelir Vergisi
   Beyannamesi ve ekini düzenleyelim.
                                                           ÇÖZÜM
   Dönem Başı Mal Mevcudu……………..12.000 YTL
   Dönem İçi Mal Alış…………………….25.000 YTL
   Toplam………………………………37.000 YTL

   Dönem Sonu Mal Mevcudu………...15.000 YTL
   Satılan Malın Maliyeti 22.000 YTL (37.000-15.000)
   Dönem İçi Satış Tutarı………………38.000 YTL

   Mal Satış Karı(G.Safi Hasılat)…........16.000 YTL (38.000-22.000)
  Dönem İçi Giderler…………………....3.500 YTL
  2006 Yılı Ticari Kazancı(Karı)………12.500 YTL (16.000-13.000)
  Beyan Edilen Ticari Kazanç………….12.500
  Bağ-Kur Primleri………………………1.500
  Safi Ticari Kazanç…………………….11.000 (12.500-1.500)
  Vergiye Tabi Gelir (Matrah)………….11.000

  Hesaplanan Gelir Vergisi……………....2.200 (11.000x%20)
  Mahsup Edilecek Vergi………………...1.200
  Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi……….1.000 YTL(2.200-1.200)

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ için Tıklayın

 Devamı>>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016