Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

ETA ÇEK-SENET MODÜLÜ

    Çek Senet modülü, firma çeki ve müşteri çeki ile firma senedi ve müşteri senedini takip etmek için kullanılır. Bu modül cari, kasa ve muhasebe program modülleriyle birlikte çalışır. Bu modülde yaptığımız tüm işlemler kasa ve cari modüllerinde hareket bölümüne,muhasebe modülünde ise yevmiye ve kebir kayıtlarını dönüştürülür.

    Örnek: İşletmemiz OKUYUCULAR Ticaret, 04.09.2009 tarihinde müşterisi UZUNOĞLU Ticaret işletmesine KDV Dahil 590 TL lik mal satmış, müşterimiz karşılığında işletmemize AKBANK a ait çek düzenleyip vermiştir.

    Çek Bilgileri:

    Akbank Tosya Şubesi:334556 nolu hesap

    Çek No: 4445556

çek senet modülü görüntülü ders anlatımı

Çek senet modülüne tıklandıktan sonra karşımıza gelen ekrandan yapmak istediğimiz işlemi seçeriz.

Örneğin müşterimize ait çek kartı tanımlayalım. Müşteri çeki, müşterimizin düzenleyip firmamıza verdiği çektir. Yani muhasebe uygulamalarındaki 101 Alınan Çektir. Firma çeki ise , firmamızın borcu karşılığında düzenleyip verdiği çektir. 103 Verilen çekler hesabıdır.

müşteri çek kartı tanımlama, çek kartı açma

Örneğimizdeki bilgileri dikkate alarak çek kartını doldururuz ve ardından kaydetmek için F2  tuşuna basarız.

Daha sonra ilerki bir tarihte rapor almak için aşağıdaki adımlar takip edilir.

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016