Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

ETA STOK MODÜLÜ

      STOK programı, ambar veya stok takip işlemlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda stoktaki mallarınızı tanımlayacak, bu malların giriş çıkışlarını işleyecek, bu hareketlerden doğan bakiye durumu, hareketlilik analizleri, kar-zarar analizi gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz.

        

Stok modülüne çift tıklanılarak girilir....

Stok Kartı/Yeni Kart Tıklanır...................

Eta stok kartı açma, stok hareketi

Stok Kartı/Yeni Kart menüsüne girdikten sonra aşağıdaki ekran boş olarak gelir.

İşletme DELL Bilgisayar alım satımı ile uğraşıyor olsun. İlk önce DELL bilgisayar ile ilgili stok kartı açılır.

Gerekli tanımlamalar aşağıda olduğu gibi yapılır. Stok giriş ve çıkışı stok hareketi bölümünden yapılır. Tanımlamalar ise stok kartı

bölümünden yapılır.  Fiyat 1: Bilgisayarın alış fiyatı, Fiyat 2: Bilgisayarın satış fiyatı

Stok kartı açma

Daha sonra  F2 tuşuna basılır, ve olumlu cevaplar verilerek kayıt tamamlanır.

Sonra aşağıdaki açılış miktarı ve açılış tutarı kısımları doldurulur.

Örneğimizde 100 adet bilgisayar, adedi 1000 TL den alınmış olsun,

Açılış tutarı ise 100 adetX1000 TL/adet=10.000 TL yazılmıştır.

stok kartı

 

<<<<<Stok Hareketi İle İlgili Örnek İçin Tıklayın--->>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016