Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

      İşveren, her ay ücretlerden kestiği SSK işçi ve işveren paylarını bir sonraki ayın sonuna kadar SSK’ya ödemek zorundadır. Gerek işçi ve gerekse işveren primleri aylık prim ve hizmet bildirgesi ile bildirilerek ödenmek zorundadır.

      Yeni düzenlemeye göre sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilerine ilişkin bugüne kadar ayrı ayrı alınan;
    >>>"Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi",

    >>> "Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu"
   
    >>>  "Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu"

       Tek belge olarak birleştirilmiş hali "AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ" olarak tanımlanmaktadır.

        Belgeye çalışanların toplam bir ay içinde elde ettikleri kazançları, çalışılan süre ve işveren payları topluca yazılır. İşçilerin bir ay içinde elde ettikleri kazançlarına prime esas kazançlar toplamı denir. Prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan primleri daha detaylı ele almamız gerekir.

        3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitim gören öğrencilere, sigorta primine esas kazanç tutarları, asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez.

Sigorta Prim Oranları   
     
aylık prim ve hizmet belgesi

     Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri:

      Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(4/A Sigortalılar İçin)               Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (4/A -Arka Yüz)

         Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(4/A  ön yüz devamı)

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016