Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Tacirin Maliyeye( Vergi Dairesine) Karşı Sorumlulukları

          Tacirler , faaliyetlerine başlamadan önce bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. Tacir bu dilekçeyi kendisi verebileceği gibi Mali Müşavir aracılığıyla da verebilir. Daha sonra matbu form olan İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA BİLDİRİMİni doldururlar.

                                        1. Bildirimlerde Bulunma

                                                 a İşe Başlama Bildirimi

                   b. Adres, iş ve işyeri sayısındaki Değişiklikler

                                                 c. İşi Bırakma Bildirimi

                                         2. Gerekli Defterleri Tutma

                                         3. Gerekli Beyanname ve Bildirgeleri Verme

                                         4. Vergi Levhası Asma

                                         5. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma(Yazarkasa)

                                         6. Gerekli Vergileri Verme

                                         7. Fatura vb. belgeleri alma ve verme

                                         8. Değişiklikler Hakkında Devamlı Bilgi Verme

                                         9. Beyannameleri Tasdik Ettirme

                                        10. Vergi Kesintisi(Stopaj) Yapma

          Tacirin vergi dairesine karşı sorumluluğu genelde vergisel açıdan bir sorumluluktur. Devlet adına vergi toplama yetkisi olan vergi dairelerine karşı olan yükümlükleri yerine getirmek her mükellefin(tacirin) sorumluğundadır. 

          Gerekli bildirimde bulunmayan ve gerekli defterleri tutmayan ve kısacası ödevlerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında vergi dairesi tarafından cezai işlemler yapılmaktadır.

           Devletin gelirleri arasında en büyük paya sahip olan vergi gelirlerinin toplanması ise cebridir yani zorladır. Büyük küçük demeden her kazancın vergisi verilmelidir. Bu başta mükellef olmak üzere mali müşavire ve de bu konuda vatandaşa büyük sorumluluklar düşmektedir.

           Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-devlet uygulaması Türkiye de uygulanmaya başlanmıştır. Artık neredeyse Devletin tüm kurumları e-devlet statüsüne kavuşturulmuş , internet ortamında bir çok bilgiye anında ulaşılmıştır.

        1. Bildirimde Bulunma: Tacirlerin işe başlamadan önce vergi dairesine bir dilekçe ile başvuracakları söylenmişti. İşe başlama bildirimini dolduran tacir vergi dairesine bu bildirimi verir.

              Vergi dairesinde görevli memurlar mükellefin beyanının doğru olup olmadığını kontrol etmek için dilekçe ekinde ve işe başlama bildirimindeki adres bilgisinden yararlanarak açılacak işyerine giderler. Görevli memurlara yoklama memuru adı verilir.

               Yoklama memuru bir tutanak yardımıyla işyerindeki demirbaşları, işyeri kirasını vb. kaydeder. Yoklama memuru yoklama fişini doldurduktan sonra bir nüshasını işyeri sahibine verir. Daha sonra vergi dairesinden işyeri vergi sicil numarası alınabilir.

               Vergi dairesine başvuran işletmenin gerçek veya tüzel kişi oluşuna göre , vergi dairesince istenen belgeler farklılık göstermektedir.

                Mükellefler vergi dairesince 3 sınıfta incelenir.

                1. Basit Usulde Mükellefiyet         

                2. Gerçek Kişi Mükellefiyeti

                3. Tüzel Kişi Mükellefiyeti

                 Mükellefiyette İstenen Belgeler İçin tıklayın

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma