Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları

    Bölge Çalışma Müdürlüğüne Karşı Sorumluluklar

  İş yerinde işçi çalıştıran işverenlerin; işe başlatılan işçiler ile işten ayrılan işçileri,Çalışma Bakanlığına bağlı Bölge Çalışma Müdürlüklerine bildirmeleri gerekir.
  Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne iş yeri bildirgesini bir ay içerisinde veren işverenler, işçigiriş ve çıkışlarını, işe giriş ve çıkışın olduğu ayı izleyen ayın 15'inci gününe kadar EK/1 işçi giriş bildirimi ve EK/2 işçi çıkış bildirimi ile bildirmek zorundadırlar. Bölge çalışma müdürlüğüne mutlaka iş yerinizi tescil ettiriniz. Aksi takdirde, “bölge müdürlüğüne iş yeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçiiçin elli lira(bu tutar belirli dönemlerde değişmektedir)para cezası verilmektedir.
  Bölge Çalışma Müdürlüğüne Karşı Sorumluluklar kısaca açıklanacaktır.

   1-İş Yeri Bildirgesi
   İş yeri bildirgesinde SSK sigorta müdürlüğü tarafından verilen iş yeri sicil numarası
yer alır.
   İşletme, iş yerinde ilk defa işçi çalıştırmaya başlayan işverenler, üç nüsha olarak dolduracağı İş Yeri Bildirgesi (Şekil 1,1) düzenleyerek “Bölge Çalışma Müdürlüğü”nden bir iş yeri sicil numarası alırlar. Alınan bu sicil numarası işletmenin artık bundan sonra kurum ile ilgi yapacağı bütün yazışmalarda kullanılacaktır. Verilen iş yeri bildirgesinde SSK Sigorta Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri sicil numarası da yer alır. Bölge Çalışma müdürlüğünden iş yeri sicil numarası almak için istenen belgeler:
    > İş yeri bildirgesi 3 suret
    > Nüfus cüzdanı sureti (şirketlerde müdürün)
    > İkametgâh ilmühaberi (şirketlere müdürün)
    > İmza sirküleri (şirket)
    >Ticaret sicili gazetesi (şirket)

   İş yeri bildirgesinde bulunması gereken bilgiler şunlardır:
   > İşyerinin unvan ve adresi
   > Çalıştırılan işçi sayısı
   > Çalışma konusu
   > İşin başlama tarihi
   > İşin bitiş tarihi
   > Şahıslarda adı, soyadı, unvanı ve şahsın ikametgâh adresi
   > Firmalarda unvanı
   > Varsa eğer işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve ikametgâh adresi
4857 Sayılı İş Kanunun 3. maddesine göre Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilecek unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
   > Yeni bir iş yeri kuran,
   > Her ne suretle olursa olsun iş yerini devralan,
   > Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren,
  > Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iş yerini kapatan işveren, bir ay içerisinde bulundukları ilin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne durumu bildirmek zorundadır.

    Aşağıdaki şekilde işyeri bildirgesi yer almaktadır.

2. EK-1 İşçi Giriş Bildirgesi

   İşverenler, işe aldıkları veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesini sona erdirdikleri işçilerini, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimlerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirecekler.

     Ek 1 İşçi Giriş Bildirgesini indirmek için tıklayın>>>>>

 3. EK-2 İşçi Çıkış Bildirim Belgesi:

     İşverenler işten ayrılan veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erdirdikleri işçilerini Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

     Ek -2 İşçi Çıkış Bildirim Belgesini indirmek için tıklayın>>>>>


Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma