Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
İşe Başlama Bildirimi

 

1.a İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA BİLDİRİMİ:

                    V.U.K nun 153. maddesine göre tacirler işe başlamadan önce bağlı bulundukları vergi dairesine işe başlayacaklarını yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşe başlama bildirimini Ticaret ve sanat erbabı, serbest meslek sahibi, kurumlar vergisi mükellefleri ve kollektif şirket ortakları vermek zorundadır.

                     İşe başlamadan 1 ay önce mükellef vergi dairesine bir dilekçe ile bildirdikten sonra İşe Başlama ve Bırakma bildirimini verir.

                     İşyeri Açılışı için verilecek dilekçe örneği:

                    Tosya Vergi Dairesi Müdürlüğüne

                                                                  Tosya

              Vergi dairenizin sınırları içinde aşağıda belirttiğim adreste Pirinç Alım Satımı Ticareti faaliyeti ile ilgili işyerimi 15/9/200X tarihinde açmak istiyorum. Tarafıma Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi, KDV ve Muhtasar Vergisi sicil numaramın verilerek tescilim için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.                                                 14/9/200X

                                                                                                         Saygılarımla

                                                                                                        Veli Tosyalı

 

İşyeri Adresi: Tosyanın Pirinççisi Ticaret

    Sabır Sokak No:18 Tosya/KASTAMONU

         EKLER(Gerçek Kişiler İçin)                                    EKLER( Ticaret Şirketleri İçin)

    > Kira kontratı veya tapu fotokopisi                             > Sicil başvuru belgesi

    > İmza beyannamesi(Noter)                                          > Ana sözleşmenin tasdikli örneği

    > Nüfus Cüzdanı örneği                                                > Şirket müdürlerinin imza sirküleri

    > İkametgah İlmühaberi                                               > Nüfus Cüzdanı sureti( ortaklar)

                                                                                   > Ortakların ikametgah senedi

                                                                                   > Kira kontratı

Bildirimde Bulunma Sayfasına Dön

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma