Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Tacirin Sorumlulukları

       Ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denildiğini öğrenmiştik. Tacirin ticari faaliyetine başlayabilmesi için bir takım sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar kurumlar bazında aşağıda sıralanmıştır.

      1. Maliyeye(Vergi Dairesine) Karşı sorumluluklar,
        ( İşe Başlama/Bırakma Bildirimi Örneği İçin Tıklayınız)

      2. S.S.K ya karşı sorumluluklar(sosyal güvenlik kurumuna devredilen)

      3. Bölge Çalışma Müdürlüğüne Karşı sorumluluklar

      4. Bağ-Kur a Karşı sorumluluklar(sosyal güvenlik kurumuna devredilen)

      5. Diğer Kurum ve Kuruluşlara Karşı Sorumluluklar.

        Tacirin en temel sorumluluğu defter tutmadır. Vergi Usul Kanununa göre gerçek ve tüzel kişi tacirler defter tutmak zorundadırlar. Tutacakları bu defterleri gerek vergi usul kanununda gerekse türk ticaret kanununda yer alan objektif belgelere dayandırmak zorundadırlar. Denetimlerde belgeler ile tutulan defter arasında bir bağlantının olması isteneceği için tacir tüm işlemlerini belgelere dayandırması gerekir.

        Tacirin defter tutma sorumluluğu gerek gerçek kişiler, gerekse tüzel kişiler için kazançların vergilendirilmesi ve bu işlemlerin kayıt altına alınması amacını taşır. Defter tutmaya sadece vergisel açıdan bakmak son derece sakıncalıdır. Çünkü muhasebeyi defter tutma olarak görmek büyük bir kısır döngü içine sokmak demektir. Firma yöneticileri, çalışanları, firmaya mal satanlar, firmadan mal alanlar firma ile ilgili bilgilere tutulan defter ve sağlanan temel raporlar sayesinde firma hakkında genel bir kanıya ulaşırlar.

         Tacirler defterlerini 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununa göre defter tutma yetkisine sahip Mali Müşavirlere tuttururlar. Bunun karşılığında defter tutma hizmeti olarak yine kanunda belirtilen tutarlarda mali müşavilere ücret öderler. Tacirler kestikleri fatura vb. işlemlerinden dolayı birinci derecede sorumluluk taşırlar. Mali müşavir ise tutulan defterlerin muhasebe usul ve kaidelerine göre tutulup tutulmadığından birinci derecede sorumludurlar. Vergi ziyaı durumunda ise mükellefle yani tacirle birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

           Tacirin ayrıca çalıştırdığı işçiler için bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna karşı sorumlulukları vardır. İşçi işe başlamadan önce tacir, gerekli belge ile sosyal güvenlik kurumuna bu durumu haber vermek zorundadır.

             Tacirlerin kendisi Bağ-Kur a kayıt yaptırmak zorundadırlar. İşçiler ise SSK ya kaydolunur.  Ayrıca işçiler çalışmaya başlamadan önce Bölge Çalışma Müdürlüklerine bu bilgiler bildirilir.

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma