Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
                                                     7/B Maliyet Seçeneği

        Ek mali tablo düzenlemek zorunda olmayan ticaret işletmeleri, küçük hizmet işletmeleri ve küçük üretim işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular.

        Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamul maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılır.    

          Yıllık satış tutarı ve bilanço aktif tutarı her yıl maliye bakanlığının belirlediği tutarı geçen üretim ve hizmet işletmelerin 7/A seçeneğini kullanmak zorunda olduğunu söylemiştik. Bu tutarın altında olan üretim ve hizmet işletmeleri isterlerse 7/A Seçeneğini isterlerse 7/B Seçeneğini kullanabilirler. Ticaret işletmelerinin yıllık satış tutarı ve bilanço aktif tutarı ne olursa olsun ister 7/A Seçeneğini isterlerse 7/B Seçeneğini kullanabilirler.

          7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır. Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:
      790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri
      791 İşçi Ücret ve Giderleri
      792 Memur Ücret ve Giderleri
      793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
      794 Çeşitli Giderler
      795 Vergi, Resim ve Harçlar
      796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
      797 Finansman Giderleri
      798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
      799 Üretim Maliyet Hesabı

      7/B Seçeneğinde Hesapların İşleyişi:

      7/B Seçeneğinde hesaplar çeşit esasına göre bölümlenmiştir. Giderler 7/B Seçeneğinde 7/A seçeneğinde olduğu gibi fonksiyon esasına göre kaydedilmez. Giderin çeşidi önemlidir.

      Örneğin 7/A Seçeneğinde , yönetim bölümüne ait bir taşıt için 5000 TL, pazarlama bölümüne ait taşıt için ise 6000 TL amortisman hesaplanmış olsun. İşletme 7/A Seçeneğini kullanacaksa , fonksiyon yani bölüm esasına göre gideri kaydetmelidir. Yani Yönetim bölümüne ait taşıt için ayrılan amortisman tutarı 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına, Pazarlama bölümüne ait taşıt için ayrılan amortisman tutarı 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına kaydedilir.

     İşletme eğer 7/B Seçeneğini kullanıyor ise pazarlama veya yönetim bölümüne bakılmaksızın giderin özüne yani çeşidine bakılır. Gider sonuçta bir amortisman gideridir. Bölüm ayrımı yapılmaksızın bir işletmedeki toplam amortisman gideri 2 ayrı hesap yerine bir hesapta toplanır. yani 796 Amortismanlar ve Tükenme Payları hesabına 11000(5000+6000) TL kaydedilir.

     7/B Maliyet Hesapları ile Yansıtma, bilanço ve gelir tablosu arasındaki ilişki tablosu

  

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma