Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

 

MUHASEBE SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖRNEK

            

   OKUYUCU işletmesi 01.12.2009 tarihinde aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır:

100- Kasa                          10.000     
110- Hisse senetleri            4.000
254- Taşıtlar                   50.000     
120- Alıcılar                     5.000
102- Bankalar                   85.000     
153- T.Mallar                   80.000
320- Satıcılar                   4.000     
300- B.Kredileri                7.500
321- Borç snt.                   3.000     
128- Ş.Ticari Alacak             500
255- D.Başlar                  15.000     
500- SERMAYE                      ?

    Dönem sonuna kadar aşağıdaki işlemler yapılmıştır. İşletme 7/B seçeneğini kullanmaktadır.

1- 02.12.2009 tarihinde 800 liralık mal, 6 ay vadeli veresiye satın alınmıştır. KDV %18 peşin
2- 03.12.2009 tarihinde işyerinin pazarlama, yönetim ve araştırma-geliştirme bölümünde çalışan 3 adet işçiye ait ücret bilgileri şöyledir:
Brüt ücret          3.600       İşsizlik işçi           36   DV                  21
SSK işçi               504       İşsizlik işveren     72    Net ücret :    2.585
SSK işveren         720       GV                      454
İşçilerin ücreYTLeri eşittir. Ücret tahakkuk aşamasındadır ve ay sonunda işçilere ödenmektedir.
3- 05.12.2009 tarihinde işletmeye ait bir bina 8 aylığına sigorta ettirilmiş ve tutarı olan 1.600 lira peşin olarak ödenmiştir.
4- 10.12.2009 tarihinde 12.000 liralık mal, 7.000 liralık kısmı 8 ay vadeli senetli, 4.000 liralık kısmı 6 ay vadeli veresiye, kalanı ve %18 KDV peşin satılmıştır.
5- 15.12.2009 tarihinde T.C. Ziraat Bankasından 10.000YTL 6 ay vadeli, Vakıfbanktan 15.000 YTL 8 ay vadeli kredi çekilmiş ve bankadaki hesabımıza yatırılmıştır.
6- 16.12.2009 tarihinde 600 YTL anapara ve 200 YTL kredi faizi olarak banka kredisi ödenmiştir.
7- 17.12.2009 tarihinde işletmede bulunan 5 YTL nominal değerli hisse senetlerinden 100 hissesi 4,50 YTL’den, 200 hissesi 5,10 liradan satılmıştır.
8- 18.12.2009 tarihinde işletmeye ait 150 YTL elektrik, 120 YTL telefon, 80 YTL su faturasının bankadaki hesabımızdan talimat gereği ödendiği anlaşılmıştır.
9- 19.12.2009 tarihinde işletme kendine ait bir depoyu 10 aylığına kiraya vermiş ve kira bedeli olan 3.000 lirayı peşin olarak tahsil etmiştir. (GV %20)
10- 20.12.2009 tarihinde 400 liraya işletmenin pazarlama bölümünde kullanılmak üzere bir hesap makinesi alınmıştır. KDV % 26
11- 30.12.2009 tarihinde işçi ücreYTLeri ödenmiştir.
12- KDV kayıtları yapılmıştır.

İSTENENLER:

  1. İşletmenin işe başlama bilançosunu düzenleyiniz
  2. Açılış kaydını yapınız
  3. Dönem içi yevmiye kayıtlarını yapınız.
  4. Genel Geçici Mizanı Düzenleyiniz
  5. Envanter kayıtlarını yapınız.

     -Gerekli aktarmaları yapınız
    -Gider dağıtım tablosunu düzenleyerek, 7 ile başlayan hesapları yansıtma hesapları yardımıyla ilgili hesaplara aktarınız
   -6 ile başlayan hesapları ilgili hesaplara aktararak dönem net kar veya zararını hesaplayınız

  1- Açılış Bilançosunun Düzenlenmesi:

AKTİF(VARLIKLAR)
OKUYUCU Ticaret İşletmesi 01/12/2009 Tarihli Açılış Bilançosu
PASİF(KAYNAKLAR)


I. DÖNEN VARLIKLAR........................184..500
   100- Kasa                          10.000     
   110- Hisse senetleri             4.000   
   120- Alıcılar                       5.000
   102- Bankalar                    85.000 
   128- Ş.Ticari Alacak             500    
   153- T.Mallar                    80.000

II. DURAN VARLIKLAR......................65000
254- Taşıtlar                   50.000 
255- D.Başlar                  15.000


  III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK......10500
    300- B.Kredileri                7.500
    321- Borç snt.                   3.000

 IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK............0

 V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................235000
   500 Sermaye              235000


AKTİF TOPLAM 249500 PASİF TOPLAM 249500

                Açılış Bilançosunun Yevmiye Defterine Kaydı( Açılış Yevmiye Kaydı)

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016