Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
AMORTİSMAN NEDİR?

   
       Kelime anlamı olarak aşınma, yıpranma, değer kaybına uğrama olan amortisman literatürde çeşitli tanımlamalara tabi tutulmuştur. Tanımlar farklı olsa da ihtiva ettiği anlam değişmemektedir.

     Amortismanın Tanımı: Amortisman, duran varlıkların faydalı ömürleri boyunca muhasebe kayıtlarında gider olarak yazılmasıdır. Başka deyişle amortisman, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere alınan duran varlıkların muhasebenin dönemsellik kavramı gereğince ekonomik ömürleri boyunca kayıtlarda azar azar yok edilmelmesidir.

      Amortisman ayırma muhasebenin dönemsellik kavramı gereğidir. Dönemsellik kavramı gereğince her gelir ve gider ait olduğu dönemde gider kaydedilmelidir. Giderin ödenmesi veya gelirin tahsil edilmesinden ziyade gider ve gelirin hangi döneme ait olduğu önemlidir.

      Amortisman konusunun daha iyi kavranması için bir örnek verelim. İşletme 1/1/2009 tarihinde 20000 TL lik bir taşıt aldı. Taşıt her ne kadar 2009 yılında alınsa da bedeli 2009 yılında ödense de taşıttan yararlanma süresi 2009 yılı ile sınırlı kalmayacaktır. Yani bu taşıt bir duran varlık olduğu için kullanım dönemi ortalama 3-5 yıl olacaktır.

      Taşıtın ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu farzedelim. Bu taşıt işletmede 5 yıl boyunca kullanılacağı için;

      20000TL/5yıl= 4000 TL/yıl(her yıl ayrılacak amortisman tutarı)

     İşte 4000 TL lik tutarı 2009 yılından başlamak üzere 5 yıl boyunca ilgili dönemde gider kaydediyoruz. Yani toplam 20000 TL lik taşıtı 5 yıl boyunca gider kaydediyoruz.

    2009 1.Yıl.........................4000 TL

    2010  2.Yıl.......................4000 TL

    2011   3.Yıl......................4000 TL
 
    2012   4.Yıl.....................4000 TL

    2013   5.Yıl.....................4000 TL

    Her yıl 4000 TL amortisman ayrılması Normal Amortisman Yöntemine göredir. Amortisman konusunun kolay anlaşılması için bu yöntem anlatılmıştır. Sitemizde diğer yöntemlerle ilgili bilgiler de bulabileceksiniz.

    Amortisman, maddi duran varlıklarda( taşıtlar, demirbaşlar, binalar gibi), maddi olmayan duran varlıklarda (haklar,şerefiyeler gibi) ve de özel tükenmeye tabi varlıklarda (Arama giderleri...gibi) karşımıza çıkmaktadır.

               E Amortismanın Tanımı

          E Maddi Duran Varlıklarda Amortisman

          E Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman

          E Normal Amortisman Yöntemi( Eşit Tutarlı Amortisman Yöntemi)

          E Azalan Bakiyeler Yöntemi ( Azalan Kalanlar Yöntemi)
 
          E Kıst Amortisman Yöntemi

               E Amortisman Kayıtları
          
          E 7/A Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

          E 7/B Seçeneği Amortisman Kaydı Örneği

    

   

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma