Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
AYLIK MİZANIN DÜZENLENMESİ

   

    İşlemlerin yevmiye defterinden defteri kebire aktarılması sırasında matematiksel açıdan yanlışlık yapılıp yapılmadığını anlamak için düzenlenen belgeye MİZAN diyoruz.

    Mizanlar ait olduğu ayın ismiyle anılırlar. Ocak ayında düzenlenen mizana Ocak Ayı Mizanı, Şubat ayında düzenlenen mizana da Şubat Ayı Mizanı denilir. Her ay düzenli olarak mizan düzenlenir. Aralık ayında düzenlenen mizan ocak ayından aralık ayına kadarki durumu genel olarak gösterdiği için GENEL GEÇİCİ MİZAN adını alır. Envanter işlemleri yapılmadığı için GEÇİCİ MİZAN olarak nitelendirilir. Envanter işlemleri yapıldıktan sonra düzenlenen mizana da KESİN MİZAN adı verilir.

      Örneğimizdeki mizan aralık ayına ait olduğu için GENEL GEÇİCİ MİZAN dır.

OKUYUCU İŞLETMESİNİN 31.12.2009 TARİHLİ GENEL GEÇİCİ (ARALIK AYI)
MİZANIDIR.

SIRA NO

HESABIN ADI

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

1

100- Kasa Hs

17.030

5.601

11.429

--

2

102- Bankalar

110.000

413

109.587

--

3

110-  Hisse Senetleri

4.000

1.500

2.500

--

4

120- Alıcılar

9.000

--

9.000

--

5

121- Alacak senetleri

7.000

--

7.000

--

      6

128- Şüpheli Alacaklar

500

--

500

--

7

153- T.Mallar

80800

--

80800

--

8

180- Gel. Ayl. Ait Gid

200

--

200

--

9

190- Devreden KDV

91.400

--

91.400

--

    10

193- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

600

--

600

--

11

254- Taşıtlar

50.000

--

50.000

--

12

255- Demirbaşlar

15.000

--

15.000

--

13

280- Gel. Yıl. Ait. Gid.

1.400

--

    1.400

--

14

300- Banka Kredileri

 600

32.500

--

31.900

15

320- Satıcılar

--

4.800

--

4.800

16

321- Borç Senetleri

--

3.000

--

3.000

17

335- Personele Borçlar

2.585

2.585

--

--

18

360- Öd. Vergi ve Fon

--

2.356

--

2.356

19

361- Öd. Sos. Güv.Kes.

--

1.332

--

1.332

20

380- Gel. Ayl. Ait. Gel

--

300

--

300

21

391- Hesaplanan KDV

2.160

2.160

--

--

22

480- Gel. Yıl. Ait. Gel

--

2.700

--

2.700

23

500- SERMAYE

--

235.000

--

235.000

24

600- Yurtiçi Satışlar

--

12.000

--

12.000

25

645- Men.Kıy. Satış K.

--

20

--

20

26

655- Men. Kıy. Sat. Z.

50

--

50

--

27

791- İşçi üc. Ve gid

4.392

--

4.392

--

28

793- Dış. Sağ. Fayda

350

--

350

--

29

794- Çeşitli Giderler

400

--

400

--

30

797- Finansman Gid.

200

--

200

--

GENEL TOPLAM

306.546

306.546

293.408

293.408

 

 Envanter İşlemleri>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma