Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
DEFTER-İ KEBİR(BÜYÜK DEFTER) KAYDI

   Yevmiye defterine geçirilen işlemlerin defteri kebire geçirilmesi zorundu olduğu için işlem görmüş hesaplar defteri kebirde sınıflandırılır.

      1- Açılış Bilançosunun Düzenlenmesi:

AKTİF(VARLIKLAR)
OKUYUCU Ticaret İşletmesi 01/12/2009 Tarihli Açılış Bilançosu
PASİF(KAYNAKLAR)


I. DÖNEN VARLIKLAR........................184..500
   100- Kasa                          10.000     
   110- Hisse senetleri             4.000   
   120- Alıcılar                       5.000
   102- Bankalar                    85.000 
   128- Ş.Ticari Alacak             500    
   153- T.Mallar                    80.000

II. DURAN VARLIKLAR......................65000
254- Taşıtlar                   50.000 
255- D.Başlar                  15.000


  III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK......10500
    300- B.Kredileri                7.500
    321- Borç snt.                   3.000

 IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK............0

 V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................235000
   500 Sermaye              235000


AKTİF TOPLAM 249500 PASİF TOPLAM 249500


        2) Açılış Yevmiye Kaydının Yapılması:

       100 Kasa ve 102 Bankalar hesabı bilançonun sol tarafında yer aldığı için yevmiye defterinde de sol tarafta yani borç tarafında yer almışlardır.

       500 Sermaye hesabı bilançoda sağ tarafta yer aldığı için yevmiye defterinde de sağ tarafta yani alacak tarafında yer almıştır.

 

------------------01.12.2009        ----------
100 Kasa
102 Bankalar
110 Hisse Senetleri
120 Alıcılar
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
153 Ticari Mallar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
                         300 Banka Kredileri
                         321 Borç Senetleri
                         500 Sermaye Hesabı
Açılış Yevmiye Kaydı

 Borç
    10000
   84000
     4000
     5000
       500
    80000
    50000
     15000

  Alacak


  

 

 

      7500
      3000
  235000

       3-Defteri-Kebire Kayıt:

               Yevmiye defterine borç kaydedilen işlemler defteri kebire de BORÇ, yevmiye defterine alacak kaydedilen işlemler defteri kebire de ALACAK kaydedilir.

 

               

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma