Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

 Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir Hesapları

    Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir Hesapları Aşağıdaki gibidir.

         60 BRÜT SATIŞLAR
                600. YUR İÇİ SATIŞLAR
                601. YURTDIŞI SATIŞLAR
                602. DİĞER GELİRLER

          64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

              640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
              641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
              642. FAİZ GELİRLERİ
              643. KOMİSYON GELİRLERİ
              644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
              645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
              646- KAMBİYO KARLARI
              647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
              648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
              649- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

          64 Grubunda yer alan gelir hesapları işletmenin asıl faaliyet gelirleri(satışlar vb) dışındaki ve sık sık ortaya çıkan OLAĞAN gelirlerin izlendiği hesaplardır.

             67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

              671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
              679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

           67 Grubunda yer alan gelir hesapları işletmenin asıl faaliyet gelirleri  dışındaki ve sık sık ortaya çıkmayan OLAĞAN  DIŞI gelirlerin izlendiği hesaplardır.

          Hesapların İncelenmesi

           60 BRÜT SATIŞLAR:

               Bu grup işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili müşterilerine olan mal satışlarının izlendiği gruptur. Bu grup işletmenin asıl faaliyet gelirleridir de denilebilir.

               Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır. 

                600. YUR İÇİ SATIŞLAR
                601. YURTDIŞI SATIŞLAR
                602. DİĞER GELİRLER
               
           64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR:

          Bu grup işletmenin asıl faaliyet konusu dışında yani 60 Brüt satışlar grubuna girmeyen işlemler nedeniyle ve Mutad(Olağan) olarak işletmenin karşısına çıkan gelirlerinin izlendiği hesap grubudur. 

               Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

              640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
              641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
              642. FAİZ GELİRLERİ
              643. KOMİSYON GELİRLERİ
              644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
              645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
              646- KAMBİYO KARLARI
              647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ
              648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
              649- FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

           67 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

              Bu grup, işletmenin asıl faaliyet konusu dışında ve sık sık ortaya çıkmayan giderlerin izlendiği hesap grubudur.

              Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

              671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
              679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

              Gelir Tablosunun Düzenlenmesi İle İlgili Örnek İçin Tıklayın>>>

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016