Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

GELİR TABLOSU DÜZENLEME ÖRNEĞİ

      Örnek: İşletmenin 31.12.2009 tarihi itibariyle Genel Geçici Mizanı aşağıdaki gibidir. Hesaplardan yararlanarak Gelir tablosunu düzenleyiniz.

HE.NO

 

H   E   S   A   P    A    D    I

  T    U   T   A   R

 K  A   L   A   N

BORÇ 

ALACAK

BORÇ

ALACAK

600

YURT İÇİ SATIŞLAR HS

   ------

5000

   ------

5000

610

SATIŞTAN İADELER HS

500-

   ------

500-

   --------

621

SAT.TİC.MAL.MALİ. HS

2000

    -------

2000

    -------

630

ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.HS

300-

     ------

300-

   --------

632

GENEL YÖNETİM GİD.HS

200-

    -------

200-

     ------

640

İŞT.TEM.GEL.HS

    -------

2,400-

    --------

2,400-

643

KOMİSYON GELİR.HS

    ------ 

1000

    --------

1000

644

KON.KAL.KAR.HS

     -------

     50-

     -------

     50-

654

KARŞILIK GİDERLERİ HS

400-

     --------

 400-

    --------

656

KAMBİYO ZARAR.HS

  80-

      -------

   80-

     -------

660

KIS.VAD.BOR.GİD.HS

150-

      -------

150,

       ------

671

ÖN.DÖN.GEL/KAR HS

     -------  

110-

     ------

110-

689

DİĞER OL.DIŞ GİD/ZAR

120-

       -----

120-

    ---------

 

  T   O   P   L    A   M

3,750-

8,560-

3,750-

8,560-

                  

         İşletmenin 31.12.2009 tarihi itibarıyla sonuç hesaplarının en son durumu yukarıda verilmiştir.
        İSTENENLER
        1-İşletmenin gelir tablosunu düzenleyiniz.
        2-Sonuç hesaplarını 690 nolu hesaba devrederek kapatınız.
        3-Dönem kar veya zararını ilgili bilanço hesabına aktarınız.

        İŞLETMENİN GELİR TABLOSU

A.BRÜT SATIŞLAR

  01.Yurt içi satışlar

B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

  01.Satıştan iadeler (-)

C.NET SATIŞLAR

D.SATIŞLARIN MALİYETİ –

  02.Sat.ticari mallar maliyati –

BRÜT SATIŞ KAR/ZARARI

E.FAALİYET GİDERLERİ (-)

  01.Araştırma geliştirme gider.

  03.Genel yönetim gideri (-)

FAALİYET KAR/ZARARI

F.DİĞ.FAA.OLA.GEL.VE KA.

  01.İştiraklerden temettü gel.

  04.Komisyon geliri

  05.Konusu kalmayan karşılık

H.DİĞ.FAA.OLA.GİD.VE ZA.

  02 Karşılık giderleri (-)

  04.Kambiyo zararları

I.FİNANSMAN GİDER. (-)

  01.Kısa vadeli borçlanma gid

J.OL.DIŞ.GEL. VE KARLAR

  01.Önceki dönem gel.ve kar.

K.OL.DIŞ.GİD.VE ZAR.(-)

  03.Diğ.ol.dış.gid.ve zarar.(-)

DÖNEM KAR VEYA ZARAR

 

5000

 

(500-)

 

 

(2000)

 

 

(300-)

(200-)

 

 

2,400-

1000

     50-

 

(400-)

( 80-)

 

(150-)

 

110-

 

(120-)

5000

 

(500-)

 

4,500-

(2000)

 

2,500-

(500-)

 

 

2000

3,450-

 

 

 

(480-)

 

 

(150-)

 

110-

 

(120-)

 

4,810-


 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

.....................31/12/2009...................
600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS
640 İŞT.TEM.GEL.HS
643 KOMİSYON GEL.HS
644 KON.KAL.KAR.HS
671 ÖN.DÖN.GEL.VE KAR.HS
            690 DÖNEM KA/ZA.
Gelir hesaplarının kapatılması
....................31/12/2009....................
690 DÖNEM KAR VEYA ZARAR
            610 SAT.İADE.HS
            621 SAT.TİC.MAL.MA.
            630 AR.GEL.GİD.HS
            632 GEN.YÖN.GİD.HS
            654 KARŞ.GİD.HS
            656 KAMBİYO.ZARAR.HS
            660 KI.VAD.BOR.GİD.
            689 DİĞ.OL.GE/KA.HS
Gider hesaplarının kapatılması
...................31/12/2009.....................
690 DÖNEM KAR/ZARARI
              692 DÖN.NET K/Z
Gelir hesaplarının bilançoya aktarıl.

-----------31.12.2009........................
692 DÖNEM NET K/Z
              590 DÖNEM NET KÂRI


5000
2,400-
1000
50-
110-3,750-

 

 

 

 

4,810-

 


4810

 

 8,560-


500-
2000
300-
200-
400-
80-
150-
120-

 

4,810-

 


    4810

Gelir Hesapları>>>>

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016