Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
GELİR TABLOSU DÜZENLEME

  

       Genel geçici mizan alınıp envanter işlemleri yapıldıktan sonra gelir tablosu düzenlenir. Muhasebe uygulamalarında bilgisayarlı muhasebe paket programlarında gelir hesaplarının kapatılmasından önce mutlaka gelir tablosu dökümü alınmalıdır. Aksi takdirde gelir tablosu boş olarak görünecektir.

 

60-BRÜT SATIŞLAR

 

12.000

 

      600- Yurtiçi Satışlar

12.000

 

 

61- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

-----------

 

 

            NET SATIŞLAR

 

 

12.000

62- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

(800)

 

      621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti

(800)

 

 

            BRÜT SATIŞ KARI(ZARARI)

 

 

11.200

63- FAALİYET GİDERLERİ (-)

 

(11.842)

 

      630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri

(1.464)

 

 

      631- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.

(5.489)

 

 

      632- Genel Yönetim Giderleri

(4.889)

 

 

        FAALİYET KARI (ZARARI)

 

 

(642)

64- DİĞER FAAL. OLAĞAN GEL VE K

 

1.920

 

      642- Faiz Gelirleri

1.500

 

 

      645- Menkul Kıymet Sat. Karları

20

 

 

      647- Reeskont Faiz Gelirleri

100

 

 

      649- Diğer Olağan Gelir ve Karlar

300

 

 

65- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD VE Z(-)

 

(610)

 

      654- Karşılık Giderleri

(500)

 

 

      655- Menkul Kıymet Sat. Zararları

(50)

 

 

      657- Reeskont Faiz Giderleri

(60)

 

 

66- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

 

(200)

 

      660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri

(200)

 

 

       OLAĞAN KAR (ZARAR)

 

 

468

67- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

----------

 

 

68- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR(-)

----------

 

 

          DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

 

468

Hesapların Kapatılması>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma