Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Hesap Kavramı ve Terimler/Deyimler

      Hesap, aynı nitelikteki işlemlerdeki artış ya da azalış yaratan işlemlerdir.

      Hesabın Şekli:

            
                                               Borç     .........Hesabı            Alacak

   

      Muhasebede yer alan hesaplara ilişkin deyimler geliştirilmiştir. Deyimlerin öğrenilmesi muhasebe kayıt sistemini kolaylaştıracaktır.

     Muhasebe muhakemedir. Olaylar yorumlanarak ilgili defterlere kaydedilir. Ezber yapılarak muhasebe
kayıt sisteminin gerçeğe uygun öğrenilmesi mümkün değildir. Hesapların işleyiş kurallarının
kavranabilmesi için bu deyimler son derece önemlidir. Bu konuyu dikkatli takip etmek ve öğrenmek muhasebe mantığının oturması için gerekli görülmüştür.

    Hesap Açma:
    Bir hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez bir işlemin yapılmasıdır. Örneğin Taşıtlar hesabının borç tarafına ilk kez 1000 TL yazılması, Sermaye hesabının alacak tarafına ilk kez 1000 TL yazılması gibi.

                                               Borç       Kasa Hesabı      Alacak

 1000  

                                              Borç         Sermaye Hesabı      Alacak

        1000

 

        Hesabın Borçlandırılması:

      Bir hesabın borç tarafına ilk defa bir tutarın yazılmasıdır. Örneğin Kasa hesabının borçlandırılması demek kasa hesabının borç tarafına herhangi bir değerin yazılması demektir.
>> Örneğimizde kasa hesabı 2000TL borçlandırılmış oldu.

                                                Borç    Kasa Hesabı     Alacak

2000
 

      Hesabın Alacaklandırılması: 

    Hesabın alacak tarafına bir tutarın yazılmasıdır.

>> Örneğin bankadan 50000 TL nakit kredi çekilmiş olsun.

                                             BORÇ    Banka Kredileri   ALACAK 

              50000

Örneğimizde Banka Kredileri hesabının alacak tarafına 50000 TL yazılarak alacaklandırılmıştır.

     Hesabın Kalan Vermesi:

      Hesabın borç ve alacak tutar toplamlarının birbirinden farklı olması durumunda hesap kalan verir.
  Bir hesabın borç toplamı, alacak toplamından büyükse hesap BORÇ KALANI,
 Bir hesabın alacak toplamı, borç toplamından büyükse hesap ALACAK KALANI verir. Yani hesabın hangi tarafı büyükse hesap o kalanı verir., borç büyükse borç kalanı, alacak büyükse alacak kalanı verir.
  

      a. Hesabın Borç Kalanı Vermesi:

      Örnek:

BORÇ   Kasa Hesabı     ALACAK  

5000

 

 

4000


>>>>Kasa hesabımızın borç toplamı 5000 TL, alacak toplamı 4000 TL dir. Borç toplamı alacak toplamından büyük olduğu için Kasa hesabı 5000-4000=1000 TL BORÇ KALANI vermiştir.

 

        b. Hesabın Alacak Kalanı Vermesi:
     Örnek:

BORÇ     Banka Kredileri    ALACAK 

2000

 

           6000


>>>> Banka Kredileri hesabımızın alacak toplamı 6000 TL, borç toplamı ise 2000 TL dir. Alacak toplamı borç toplamından büyük olduğu için hesabımız,

                               6000-2000=4000 ALACAK KALANI vermiştir.

        c. Hesabın Kalan Vermemesi:

        Bir hesabın borç ve alacak tutar toplamlarının birbirine eşit olmasıdır.

  Örnek:

 BORÇ   Taşıtlar Hesabı    ALACAK 

75000

          75000

 

  >>>Taşıtlar hesabımızın borç ve alacak toplamları birbirine eşit olduğu için hesabımız kalan vermemiştir.  

 

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma