Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

 

Tekdüzen Hesap Planı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

   
    01,01,1994 tarihinden itiraberen uygulamaya konulan ve tüm işletmelerin uyması gereken hesaplar listesine Tekdüzen Hesap Planı denir. Hesap Planı belirli şekilde sınıflandırılmıştır. Mükelleflerin Tekdüzen Hesap planına uymaları zorunludur. Aşağıda Tekdüzen Hesap Planı verilmiştir.

                                           TEKDÜZEN HESAP PLANI    (Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayın....)

BİLANÇO HESAPLARI(Dönen Varlıklar)

1 DÖNEN VARLIKLAR

10 HAZIR DEĞERLER
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
11 MENKUL KIYMETLER
110 HİSSE SENETLERİ
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ   KARŞILIĞI (-)
12 TİCARİ ALACAKLAR
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
124 KAZANILMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-)
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
13 DİĞER ALACAKLAR
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM
152 MAMÜLLER
153 TİCARİ MALLAR
157 DİĞER STOKLAR
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
         170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM      MALİYETLERİ
178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON     DÜZELTME HESABI
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181 GELİR TAHAKKUKLARI
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
195 İŞ AVANSLARI
196 PERSONEL AVANSLARI
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

BİLANÇO HESAPLARI(Duran Varlıklar)

DURAN VARLIKLAR

22 TİCARİ ALACAKLAR
220 ALICILAR
221 ALACAK SENETLERİ
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
224 KAZANILMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-)
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
23 DİĞER ALACAKLAR (1)
231. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
233. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
235. PERSONELDEN ALACAKLAR
236. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
237. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
239. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
242. İŞTİRAKLER
243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞERDÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
245. BAĞLI ORTAKLIKLAR
246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE   TAAHHÜTLERİ (-)
247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI   DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-)
248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
250. ARAZİ VE ARSALAR
251. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
252. BİNALAR
253. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
254. TAŞITLAR
255. DEMİRBAŞLAR
256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259. VERİLEN AVANSLAR
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260. HAKLAR
261. ŞEREFİYE
262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
264. ÖZEL MALİYETLER
267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
269. VERİLEN AVANSLAR
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271. ARAMA GİDERLERİ
272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
277. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279. VERİLEN AVANSLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
281. GELİR TAHAKKUKLARI
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA             DEĞER VERGİSİ
292. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ            DURAN VARLIKLAR
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

BİLANÇO HESAPLARI(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30 MALİ BORÇLAR
300. BANKA KREDİLERİ
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA    BORÇLANMA MALİYETLERİ
303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA  TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
304. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE  FAİZLERİ
305. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
308. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
309. DİĞER MALİ BORÇLAR
31
32 TİCARİ BORÇLAR
320. SATICILAR
321. BORÇ SENETLERİ
322. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
326. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
33 DİĞER BORÇLAR
331. ORTAKLARA BORÇLAR
332. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
335. PERSONELE BORÇLAR
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
337. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
34 ALINAN AVANSLAR
340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
349. ALINAN DİĞER AVANSLAR
35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ
358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
368. VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASALYÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
372. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
379. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381. GİDER TAHAKKUKLARI
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
391. HESAPLANAN KDV
392. DİĞER KDV
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
397. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
399. DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

BİLANÇO HESAPLARI(Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40 MALİ BORÇLAR
400. BANKA KREDİLERİ
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ
405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
409. DİĞER MALİ BORÇLAR
42 TİCARİ BORÇLAR
420. SATICILAR
421. BORÇ SENETLERİ
422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR

43 DİĞER BORÇLAR
431. ORTAKLARA BORÇLAR
432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYATAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

44 ALINAN AVANSLAR
440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
449. ALINAN DİĞER AVANSLAR
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
470.
471.
472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481. GİDER TAHAKKUKLARI
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ(1)
493. TESİSE KATILMA PAYLARI
499. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

BİLANÇO HESAPLARI(Öz Kaynaklar)

5 ÖZ KAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
500. SERMAYE
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI  (-)
52 SERMAYE YEDEKLERİ
520. HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
521. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
522. M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
524 MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU
529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
54 KÂR YEDEKLERİ
540. YASAL YEDEKLER
541. STATÜ YEDEKLERİ
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
548. DİĞER KÂR YEDEKLERİ
549. ÖZEL FONLAR
57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
590. DÖNEM NET KÂRI
591. DÖNEM NET ZARARI (-)

GELİR TABLOSU HESAPLARI(Gelir ve Gider Hesapları)

GELİR TABLOSU HESAPLARI

60 BRÜT SATIŞLAR
600. YURTİÇİ SATIŞLAR
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
602. DİĞER GELİRLER
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
610. SATIŞTAN İADELER (-)
611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612. DİĞER İNDİRİMLER (-)
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMET GELİRLERİ
642. FAİZ GELİRLERİ
643. KOMİSYON GELİRLERİ
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
646 KAMBİYO KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
649. DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI(-)
656 KAMBİYO ZARARLARI (-)
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI(-)
659. DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI(-)
681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
690. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
691. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
692. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI

MALİYET HESAPLARI(7/A Seçeneği)

7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
700. MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
701. MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
711. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
712. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME FİYAT    FARKI
713. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
720. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721. DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ YANSITMA   HESABI
722. DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723. DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE           FARKLARI
733. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
734. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
742. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK             HESAPLARI
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ   YANSITMA HESABI
752. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER   FARKLARI

76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ
760. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ   YANSITMA HESABI
762. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ    FARK HESABI
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772. GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
78 FİNANSMAN GİDERLERİ
780. FİNANSMAN GİDERLERİ
781. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782. FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

MALİYET HESAPLARI(7/B Seçeneği)

79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)
790. İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791. İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792. MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793. DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794. ÇEŞİTLİ GİDERLER
795. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
796. AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797. FİNANSMAN GİDERLERİ
798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799. ÜRETİM MALİYET HESABI
8 YÖNETİM MUHASEBESİ HESAPLARI
9 NAZIM HESAPLAR
0 (SERBEST)

  Tek Düzen Hesap Planında hesaplar 9 ana grupta toplanmıştır.

A
K
T
İ
F

1. Dönen Varlıklar

 

 

 

     Bilanço Hesapları

 

 

2. Duran Varlıklar


P
A
S
İ
F

3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5. Özsermaye Hesapları

 

6. Gelir Tablosu Hesapları

Gelir Tablosu Hesapları

 

7. Maliyet Hesapları

Maliyet Hesapları

 

    7/A Seçeneği

7/A

 

    7/B Seçeneği

7/B

 

8. Serbest Hesaplar

Yönetim Muhasebesi

 

9. Nazım Hesaplar

Nazım Hesaplar

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tekdüzen Hesap Planınıda Hesapların Yerleşim Düzeni:

    Tekdüzen Hesap Planına baktığımızda aşağıdaki düzenlemenin olduğunu görürüz.

   Örneğin 100 Kasa Hesabı tekdüzen hesap planında nerde yer almaktadır?

    Kasa hesabının kodu 1 ile başladığı için  Dönen Varlıklar Hesap sınıfında
    10 ile devam ettiği için Hazır Değerler Hesap Grubunda
    100 defteri kebir nolu hesaptır.

    Örneğin, 153 Ticari Mallar hesabı tekdüzen hesap planında kodu 1 ile başladığı için dönen varlıklarda, ilk iki rakamı 15 olduğu için Stoklar Grubunda 153 Nolu Defteri kebir hesaptır.

    255 Demirbaşlar hesabı kodu 2 ile başladığı için Duran Varlıklar Sınıfında, 25 ile devam ettiği için Maddi Duran Varlıklar Hesap gurubunda ve 255 Demirbaşlar Defteri kebir hesabıdır.

   Anlatılanlardan hareketle bir hesabın kodunu bilmek on hesabın hangi tabloda hangi bölümde yer aldığını bilmemize kolaylık sağlayacaktır.

     100 KASA HESABI

   Hesabın kodu 1 ile başladığı için ilk önce bu hesap bilançoda yer alır

    1........Hesap Sınıfı

    0........Hesap Grubu

   0........Defteri Kebir Hesabı

                                             Hesapların Bilançoda Gösterilmesi

AKTİF ............. İşletmesi .../../200.. Tarihli Bilançosu PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR...............................................
    10 Hazır Değerler

      100 Kasa Hesabı

2. DURAN VARLIKLAR.............................................
   25 Maddi Duran Varlıklar
      255 Demirbaşlar3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK...........

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK...............

5. ÖZ KAYNAKLAR.................................


AKTİF TOPLAM   PASİF TOPLAM  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Varlık ve Kaynak Hesaplarının İşleyiş Kuralları için tıklayın.....>>>

    

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016