Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Muhasebenin Temel Kavramları

           Muhasebenin temel kavramlarına muhasebenin anayasası da denilmektedir. Nasıl ki hukukta kanunlar anayasaya ayrıkı olamazlar, muhasebede de hiç bir işlem ve olay muhasebenin anayasası olan temel kavramlarına aykırı olamazlar.
           Muhasebenin Temel Kavramları 12 tanedir.

           1. Sosyal Sorumluluk Kavramı           
           2. Kişilik Kavramı     
           3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı
           4. Dönemsellik Kavramı      
           5. Parayla Ölçülme    
           6. Maliyet Esası Kavramı
           7. Tarafsızlık ve Belgelendirme     
           8. Tutarlılık Kavramı  
           9. Tam Açıklama Kavramı
           10. İhtiyatlılık Kavramı             
           11. Önemlilik Kavramı 
          12.Özün Önceliği Kavramı

     Muhasebenin Temel Kavramlarını kısaca aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.
 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı: Muhasebede hiç bir kişi veya kurumun çıkarı değil toplumun çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır. İşletmenin kârının olduğundan yüksek veya düşük gösterilmesi muhasebeden etkilenen farklı kesimleri etkilediğinden sosyal sorumluluk kavramına ayrıkı hareket edilmiş olur.

 2. Kişilik Kavramı: İşletmenin, sahip ya da sahiplerinden ayrı bir kişiliği olduğunu kabul eder. İşletme sahibinin işletmeye tahsis ettiği binanın kira geliri firma geliri olarak kabul edildiği halde, işletmeye tahsis etmediği şahsi binasının kira geliri firma gelirleri arasında yer alamaz. İşletme sahibinin ev telefon faturası işletme giderleri arasında gösterilmemesi de bu kavram gereğidir.

 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı: Sözleşmede aksi belirtilmedikçe işletme kurulurken ömrünün sınırsız olduğu kabul edilir.

 4. Dönemsellik Kavramı: İşletmenin sürekliliği kavramı gereği sınırsız kabul edilen ömrünün dönemlere bölünmesi ve her dönemin gelirinin yine o dönemin gideriyle karşılaştırılması bu kavram gereğidir. Muhasebede dönem genellikle bir takvim yılıdır. Yanı 1 ocakta başlar 31 Aralık günü sona erer.

 5. Parayla Ölçülme Kavramı: Muhasebe kayıtlarında ulusal para biriminin(TL) kullanılması ve diğer ölçü birimlerinin (kilo, metre,litre) ulusal para birimine çevrilerek muhasebe kayıtlarına alınması bu kavram gereğidir.

 6. Maliyet Esası Kavramı: Varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edinme maliyetlerinin esas alınmasını ifade eder.

 7.Tarafsızlık ve Belgelendirme: Muhasebe kayıtlarının gerçeğe ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılmasını ifade eder. Belgelere dayandırılmadan bir kayıt yapılamaz.

 8. Tam Açıklama Kavramı: mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kisi ve kurulusların dogrukarar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlasılır olması geregini ifade eder. Eger tam açıklama islevi mali tablolarda yeterince gerçeklestirilemiyorsa mali tabloların dip notlarında önemli bilgiler verilir.

  9. Tutarlılık Kavramı: Seçilen muhasebe uygulamalarının izleyen dönemlerde de değiştirilmeden uygulanmasını ifade eder.

10. İhtiyatlılık Kavramı: Tedbirli ve temkinli olma kavramı olarak da ifade edilir.muhasebe olaylarında temkinli davranılması, tarafsız bir muhakeme ile isletmenin karsılayabilecegi risklerin ve belirsizliklerin göz önünde tutulması geregini anlatır.

11.Önemlilik Kavramı: Mali netlikteki tüm olaylar önemli, önemsiz ayrımı yapılmadan muhasebelestirilmelidir. Miktar veya tutarı küçük islemlerde muhasebelestirilmelidir.

12. Özün Önceliği Kavramı: Muhasebe uygulamalarında işlemlerin biçimlerinden çok özlerine bakılması gerektiğini ifade eder. ÖrneginTTK’ya göre çekte vade yoktur. Ama ticari islemlerde çeklere vade yazılmakta ve ovade gelmeden çekler tahsil edilememektedir.yani çekler, senet gibi islem görmektedir.bu nedenle, aslında çeklerde vade olmamasına ragmen , olayın özü dikkate alınarak , çekte vade varmıs gibi muhasebelestirme islemi yapılabilmektedir.

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016