Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
Temel Mali Tablolar

         İnsanlar yaratılışları gereği toplum halinde yaşamak zorundadırlar. Bunun bir sonucu olarak da çeşitli mal veya hizmetlere gereksinim duyarlar. İşte insanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üreten veya pazarlayan ekonomik birime İŞLETME adı verilir.

        İşletmenin bir dönemde gelirleri yani hasılatları olduğu gibi giderleri de bulunmaktadır. İşletmenin gelir ve giderleri ile sahip olduğu varlık ve kaynaklardaki değişimleri takip etme muhasebenin sorumluluk alanına girmektedir.

        Muhasebe, ilgili kişi ya da kuruluşlara işletmenin durumu hakkında temel mali tablolar yardımıyla bilgi sunar. Bu mali tablolar BİLANÇO ve GELİR TABLOSUDUR. Bu iki tablo, işletmenin farklı özelliklerini gösterir.

        Bilanço işletmenin bir tarihte sahip olduğu varlıkları(kasadaki para, bankadaki mevduat,bilgisayar, masa gibi demirbaşları) ile borçlarını(senet vs) gösterir. Aynı zamanda işletme sahiplerinin işletme varlıkları üzerinde ne kadar hakkı olduğunu gösterir.

        Bilanço:

       Bilançonun tanımına geçmeden önce bir örnek vererek konunun anlaşılması kolaylaştırılacaktır.
Örneğin, 10 ocak 2009 tarihinde şahsi mali durumunuz şöyle olsun.
Cebinizdeki veya kasanızdaki paranız......5000 TL,
Bankadaki hesabınızdaki mevduatınız......3000 TL,
Arkadaşınıza olan borcunuz.................1000 TL olsun.

    Sermayeniz yani sahip olduğunuz varlıklarınızdan ödeyeceğiniz borçlarınızdan sonra kalan mal varlığınız ne kadar olur?.
Şu denklem yardımıyla bunu hesaplayabiliriz.
VARLIKLAR-BORÇLAR=SERMAYE
(Kasadaki para+bankadaki para)-(arkadaşınıza olan borcunuz)=SERMAYE
(5000+3000)-(1000)=7000 Tl dir.
Nasıl ki şahsi sermayemizi bu şekilde hesaplıyoruz, işletmenin varlıkları, borçları ve de sermayesi BİLANÇO adı verilen temel tablo yardımıyla raporlanır......

                                                                 Devamı için tıklayın>>>

Dönem Sonu Bilançosu Düzenleme Örneği

                          

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma