Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
DÖNEM İÇİ YEVMİYE KAYITLARI

   

1__________ 01.12.2009    _____________
100- Kasa Hs.                                                 10.000
102- Bankalar Hs.                                           85.000
110- Hisse Senetleri Hs.                                   4.000
120- Alıcılar Hs.                                              5.000
128- Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.                          500
153- Ticari Mallar Hs.                                    80.000
254- Taşıtlar Hs.                                           50.000
255- Demirbaşlar Hs.                                      15.000
        300- Banka Kredileri Hs.                                                                7.500
        320- Satıcılar Hs.                                                                         4.000
        321- Borç Senetleri Hs.                                                                  3.000
        500- Sermaye Hs.                                                                       235.000
Açılış Bilançosundan (Açılış kaydı)
2_____________ 02.12.2009 ___________
153- Ticari Mallar Hs.                                         800
191- İndirilecek KDV Hs.                                      144
               100- Kasa Hs.                                                                           144
320- Satıcılar Hs.                                                                                   800
3_____________ 03.12.2009 ___________
791- İşçi Ücret ve Giderleri Hs.                              4.392
Brüt ücret:       3.600
SSK işv:              720
İşsizlik işv:           72
                 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.                                          475
                         GV: 454
                         DV:   21
                 361- Ödenecek Sosya Güv. Kes. Hs.                                         1.332
                        SSK İŞV: 720
                        SSK İŞÇİ: 504
                        İŞSZL. İŞV: 72
                       İŞSİZLİK İŞÇİ: 36
                 335- Personele Borçlar Hs.                                                  2.585
4_____________ 05.12.2009 ___________
180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.                200
280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs.              1.400
                 100- Kasa Hs.                                                                    1.600
5_____________ 18.12.2009 ___________
121- Alacak Senetleri Hs.                                7.000
120- Alıcılar Hs.                                               4.000
100- Kasa Hs.                                                 3.160
                      600- Yurtiçi Satışlar Hs.                                              12.000
                      391- Hesaplanan KDV Hs.                                                2.160
6 ____________15.12.2009 _____________
102- Bankalar Hs.                                             25.000
                    300- Banka Kredileri Hs.                                                25.000 
                           T.C. Ziraat Bankası BCH  10.000
                          Vakıfbank BCH        15.000  
7__________ 16.12.2009    _____________
300- Banka Kredileri Hs.                                       600
797- Finansman Giderleri Hs.                                 200
100- Kasa Hs.                                                                                       800
8_____________17.12.2009 ___________
100- Kasa Hs.                                                      450
655- Menkul Kıymet Satış Zararları Hs.                   50        
               110- Hisse Senetleri Hs.                                                         500
9____________17.12.2009 ___________
100- Kasa Hs.                                                     1.020 
               110- Hisse Senetleri Hs.                                                       1.000
645- Menkul Kıymet Satış Karları Hs.                                                        20
10_____________ 18.12.2009 ___________
793- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hs.       350
191- İndirilecek KDV Hs.                                         63
                 102- Bankalar Hs.                                                                413
11_____________19.12.2009 ___________
100- Kasa Hs.                                                    2.400
193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hs.                 600
                      380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs.                                300
                      480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs.                             2.700
12 ____________20.12.2009 _____________
794- Çeşitli Giderler Hs.                                      400
191- İndirilecek KDV Hs.                                        72
                 100- Kasa Hs.                                                                     472
13___________30.12.2009_______________
335- Personele Borçlar Hs.                                 2.585
100- Kasa Hs.                                                                                     2.585
14____________31.12.2009 ___________
391- Hesaplanan KDV Hs.                                   2.160
191- İndirilecek KDV Hs.                                                                        279
               360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.                                         1.881
____________         /      ___________
ARA TOPLAM (GENEL GEÇİCİ MİZAN TOPL)  306.546              306.546


Aylık Mizan Düzenleme>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma