Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 
 
   

Dönen Varlık Hesapları

       Dönen Varlıklar, bilançonun aktif tarafında yer alan hesap sınıfıdır. Dönen Varlıklar hesap sınıfında hesap grupları tanımlanmıştır. Tekdüzen hesap planında yer alan hesaplar bu hesap gruplarının altında defteri kebir hesabı olarak bölümlenmiştir.
 I Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında Aşağıdaki hesap grupları yer alır
 
  10 Hazır Değerler
  11 Menkul Kıymetler
  12 Ticari Alacaklar
  13 Diğer Alacaklar
  15 Stoklar
  17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
  18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
  19 Diğer Dönen Varlıklar

        10 Hazır Değerler Grubu:

              Hazır değerler hesap grubu bilanço tarihi itibariyla, işletmenin kasasında ve banka hesaplarında tutulan nakit ve nakit benzeri varlıkların izlendiği gruptur. Bu varlıklar Nakit olabileceği gibi Yabancı Para da olabilmektedir.
  Hazır Değerler Hesap Grubunda Aşağıdaki hesaplar yer almaktadır.
 
  I DÖNEN VARLIKLAR
     10 Hazır Değerler
        100 Kasa Hesabı
        101 Alınan Çekler Hesabı
        102 Bankalar Hesabı
        103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-)
        108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

             Devamı İçin Tıklayın....................>>>>>>

         11 Menkul Kıymetler Grubu:

              İşletme nakit fazlalığını değerlendirmek amacıyla geçici bir süre ile hisse senedi, tahvil vs yatırım araçları ile yatırım yapabilir. İşte bu gibi kıymetler menkul kıymetler hesap grubunda izlenir.
   Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır.

  1. DÖNEN VARLIKLAR
    11 Menkul Kıymetler
      110 Hisse Senetleri Hesabı
      111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
      112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı
      118 Diger Menkul Kıymetler Hesabı
      119 Menkul Kıymetler Deger Düsüklügü Karsılıgı Hesabı (-)

              Devamı İçin Tıklayın......................>>>>>

         12 Ticari Alacaklar Hesap Grubu:

          Ticari Alacaklar hesap grubu, işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili olan ticari alacaklar ile çeşitli nedenlerle tahsil edilemeyen ve tahsil edilmesi şüpheli olan alacaklarının izlendiği gruptur.
    Bu grup aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

  1-DÖNEN VARLIKLAR
    12 Ticari Alacaklar
       120 Alıcılar
       121 Alacak Senetleri
       122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
       126 Verilen Depozito ve Teminatlar
       127 Diğer Ticari Alacaklar     
       128 Şüpheli Ticari Alacaklar
       129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)

           Devamı İçin Tıklayın..........>>>>>

          13.Diğer Alacaklar Grubu:

           
           İşletmenin asıl faaliyet konusu dışındaki senetli ya da senetsiz olan alacaklarının izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

   I-DÖNEN VARLIKLAR
      13 DİĞER ALACAKLAR
         131 Ortaklardan Alacaklar
         135 Personelden Alacaklar
         136 Diğer Çeşitli Alacaklar

     Devamı İçin Tıklayın.........>>>>>

           15. Stoklar Grubu:

        Stok grubu, satmak, üretim veya diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak ya da tüketmek için edinilen stok kalemlerinin izlendiği hesap grubudur.

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

I-DÖNEN VARLIKLAR
     15 Stoklar
       150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
       151 Yarımamüller-Üretim Hesabı
       152 Mamüller Hesabı
       153 Ticari Mallar Hesabı
       157 Diğer Stoklar
       158 Stok Değer Düşüklüğü karşılığı(-)
       159 Verilen Sipariş Avansları

     Devamı İçin Tıklayın.............>>>>>

         18.Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Grubu

     18  Grubu dönem ayırıcı hesapların bulunduğu gruptur. İçinde bulunulan dönemde ödenip fakat gelecek döneme ait olan peşin ödenen giderler ile ilerki dönemlere ait olup da içinde bulunulan dönemde peşin tahsil edilmiş gelirlerin izlendiği gruptur.

      Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

     180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
     181 Gelir Tahakkukları Hesabı

         19. Diğer Dönen Varlıklar Grubu

      Önceki bölümlerde yer alan dönen varlık hesap grupları kapsamına girmeyen varlık kalemlerinin izlendiği gruptur.

      Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

      190 Devreden KDV Hesabı
      191 İndirilecek KDV Hesabı
      193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı
      195 İş Avansları Hesabı
      196 Personel Avansları

 

  Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge ve Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
  S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
          Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası, Müstahsil
Serbest Meslek Makbuzu
Yolcu Taşıma Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Bono, Poliçe, Çek
Hisse Senedi, Tahviller
Ücret Bordrosu
       Defter Tutma
Defter Tutacaklar
Defter Tutmayacaklar
Zorunlu Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir(büyük defter)
Envanter Defteri
İşletme Defteri
Defterlere Kayıt Düzeni
Defter Tasdik Süreleri
İşletme Defteri Düzenleme
İşletme Defteri Uygulamaları
        Beyannameler
Genel Bilgiler
KDV Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Vergi Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
          Video Dersler
Genel Muhasebe Videoları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
         Site İçi ARAMA
Özel Arama
 
            SMMM Staj
Smmm Nasıl Olunur?
YMM Nasıl Olunur?
Staj Dosyası Hazırlama
SMMM Staj Soruları
           Monografiler
Genel Muhasebe Monografi
Bilgisayarlı Muhasebe
 

Anasayfa  |  İletişim  |  Döküman Gönder  | Yasal Uyarı     

                                           Copyright © dersmuhasebe.com 2009-2016